|  

Maak een goede voorspelling van de zorgproductie

Afspraken met verzekeraars vormen steeds grotere omzetrisico’s voor ziekenhuizen. Daar waar verzekeraars vroeger een vast budget afspraken zonder al te veel harde productieafspraken, maken zij nu veel meer specifieke afspraken waar hardere richtlijnen aan ten grondslag liggen. Hiermee verschuiven zij het risico van de zorgverzekeraar naar het ziekenhuis. Het product Prognose maakt de omzetrisico’s inzichtelijk en helpt om een goede voorspelling van de zorgproductie te maken. Met als doel om overschrijding van het zorgbudget te voorkomen.

Maak een goede voorspelling van de zorgproductie 3600x820 1

Inzicht in de over- en ondervulling van afspraken, productieontwikkeling en prijsstelling is steeds belangrijker om de omzetrisico’s te kunnen beheersen en de omzet veilig te stellen. Maar een goede voorspelling van de productie is niet eenvoudig. Je moet met veel effecten rekening houden om tot een accurate schadelastprognose te komen. Door veranderende wet- en regelgeving rond het registreren en declareren, is het lastig om de productie over verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Daarnaast wil je veranderingen in en om het ziekenhuis meenemen in de Prognose, denk aan de invoering van een nieuw ZIS. Vervolgens wil je inzicht in de oorzaak van eventuele afwijkingen in de Prognose ten opzichte van de afspraken of voorgaande jaren.

Trends analyseren op basis van historische data

Door gebruik te maken van de tool Prognose wordt het mogelijk om het verleden te simuleren naar het heden. De wet- en regelgeving rondom de DBC-systematiek wordt frequent gewijzigd; de afsluitregels en grouperbomen worden aangescherpt en coderingen wijzigen, vervallen of worden toegevoegd. Door deze wijzigingen is het onmogelijk om op basis van historische data trends te analyseren en een prognose te maken. Om dit toch mogelijk te maken, wordt de historische productiedata verwerkt naar de huidige regelgeving. Op deze manier wordt de productie over de jaren heen vergelijkbaar en vormt daarmee een goede basis voor de schadelastprognose.

Het product Prognose van Performation

In het product Prognose wordt de gerealiseerde productie aangevuld met een geprognotiseerde aangroei. Bij het prognosticeren maken we onderscheid tussen gesloten, geopende, te openen (vervolgtrajecten) en verwachte productie.

Maak een goede voorspelling van de zorgproductie
Inzicht in de opbouw van de Prognose

Bij het genereren van de Prognose houden we rekening met veranderingen in het ziekenhuis. We kunnen de Prognose bijvoorbeeld naar beneden bijstellen indien we weten dat specialisten met pensioen gaan en de productie van dat specialisme zal afnemen. Deze mutaties verwerk zijn gemakkelijk te verwerken in de Prognose en vervolgens is de impact op alle schermen inzichtelijk.

Een betrouwbare prognose

Om goed te onderbouwen hoe de productie zich binnen het ziekenhuis ontwikkelt, is een solide prognose noodzakelijk. Niet alleen voor interne verantwoording, maar ook voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraar. Hoe krijgt een zorgorganisatie een goede prognose? Viecuri Medisch Centrum vond hier een oplossing voor.

De totale schadelastprognose wordt afgezet tegen de gemaakte afspraken met zorgverzekeraars. Je krijgt een aantal transparante en informatieve inzichten die vertellen hoeveel het risico van afspraken zijn en hoe onze prognose is opgebouwd.

Maak een goede voorspelling van de zorgproductie 2
Inzicht in de vulling van contracten

 

Ontwikkeling van productie op regioniveau

Naast het gebruik van de Prognose kijken wij mee met de ontwikkeling van de productie binnen het ziekenhuis. We helpen om de ontwikkeling beter te begrijpen en tot de beste strategie te komen om het risico van omzetverlies te minimaliseren.

Een van de inzichten die we hierbij gebruiken is het regioscherm, waarin de herkomst van de patiënten uitgedrukt in schadelast staat. Hiermee kan een stijging of daling van productie op regioniveau bekeken worden. Hierdoor kun je beter  afspraken en/of productie bijsturen en sneller zien wat het effect is van deze strategische acties. Een voorbeeld van een actie kan zijn om verwijzers in een bepaalde regio actief te benaderen.

Meer weten over onze oplossingen?

Bel mij terug
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht