|  

Eenvoudig kostprijzen berekenen voor het Kostprijsonderzoek GGZ en FZ in 2024

De Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ) en Forensische Zorg (FZ) worden sinds 1 januari 2022 gefinancierd op basis van het Zorgprestatiemodel (ZPM). Hierin zijn declarabele zorgprestaties gedefinieerd waarvoor de NZa tarieven heeft vastgesteld.


Voor een gezonde bedrijfsvoering is het van belang te weten hoe de kostprijzen van uw GGZ of FZ instelling zich verhouden tot die tarieven. Bovendien gaat de NZa begin 2024 GGZ instellingen uitnodigen om hun kostprijzen te delen. Deze moeten dan per september 2024 over het kalanderjaar 2023 aangeleverd worden.

Eenvoudig kostprijzen berekenen voor het kostprijsonderzoek ggz & fz in 2024

Denk hierbij aan de kwaliteit en transparantie van de interne processen, toetsing van beheersmaatregelen in het kader van Horizontaal Toezicht (HT) en verminderde verantwoordingslast voor het ziekenhuis.

Hulp bij het antwoord

Performation is grondlegger van kostprijzen in de Nederlandse zorg en heeft al circa 150 zorginstellingen geholpen met het bepalen van kostprijzen.

Het berekenen van de kostprijzen van jouw GGZ of FZ instelling is eenvoudig. Het ontwerp van het Performation kostprijsmodel maakt optimaal gebruik van het “kostprijs-vriendelijke” ontwerp van het Zorgprestatiemodel is: in veel zorgprestaties zijn de bepalende elementen van de kostprijs (setting, discipline, tijdsduur) opgenomen.

In onze standaardoplossing nemen we de zorgprestaties en de saldi uit de financiële administratie op. We verwerken deze tot kostprijzen per zorgprestatie conform de NZa beleidsregel. Hierin wordt rekening gehouden met het feit dat in het Zorgprestatiemodel alleen nog directe patiënten tijd declarabel is en geregistreerd is. Behalve dat je daarmee aan deze wettelijke verplichting voldoet heb je de basis gelegd voor kosten en opbrengsten analyses van alle relevante doorsnedes.

Graag meer weten over onze oplossing?

Laat je gegevens achter en we bellen jou voor een afpraak

Gegevens achterlaten
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht