Consultants in zorgregistratie

Om de registratie in jouw zorgorganisatie op orde te krijgen en te houden, bieden onze consultants houvast.

Neem contact op
Horizontaal toezicht header

Wij bieden jou consultancy voor de lange termijn. We zijn expert op het gebied van zorgadministratie en zorgcontrol en helpen zo om de best mogelijk resultaten te behalen. Dit doen we middels onze jarenlange ervaring, onze Notiz-software, of een combinatie van beiden.

 

We investeren continue in de ontwikkeling van nieuwe kennis en concepten. Naast ondersteuning van onze tooling hebben wij ook de expertise in huis om ingezet te worden voor diverse andere doeleinden zoals optimalisatie van registratie, migraties van EPD, interim opdrachten, tekstanalyse en robotisering.

Neem contact op

Optimale registratie

Met behulp van onze daily auditing software Notiz zorgen wij ervoor dat alle geleverde zorg ook daadwerkelijk geregistreerd en gefactureerd wordt. Door middel van 150 controleregels tonen we eventuele onderregistratie aan en achterhalen we waar mogelijk inrichtingsfouten in het EPD zitten.

Op dit moment hebben we deze analyse al bij een tiental zorginstellingen uitgevoerd en kunnen we een reëel beeld schetsen in euro’s per uur wat wijzigingen in het EPD jou als zorginstelling oplevert.

Binnen 5-10 werkdagen leveren wij een overzicht op waarin we per onderwerp toelichten waar de registratie nog niet goed gaat, om welke aantallen het gaat en om welke bedragen. Daarbij geven we ook aan hoeveel tijd het kost om de signaleringen weg te werken. Dit helpt jou bij het opstellen van de business case om de onderregistratie ook daadwerkelijk weg te werken.

Daarnaast kunnen wij ondersteunen bij het voorkomen van toekomstige onderregistratie, door middel van opleiding, het nalopen van de processen en/of de inzet van controles op de registratie.

Migratie van EPD

Een nieuwe versie van het elektronisch patiënten dossier (EPD) brengt tal van wijzigingen met zich mee. Deze migratietrajecten naar bijvoorbeeld ‘HiX 6.3 standaard content’ of een volledig nieuw EPD zorgen voor aanzienlijke wijzigingen in de infrastructuur.

We snappen dat een goed testproces van groot belang is, ook in relatie tot Horizontaal Toezicht (HT) en verantwoording naar de zorgverzekeraar. We hebben meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen begeleid aan het succesvol doorlopen van het intensieve testtraject. Een traject waarin wij samen met jou de risico’s in kaart brengen en waar alle stappen van het migratietraject zijn voorbereid, gespecificeerd en uitgevoerd. Onze consultants bieden naast een helicopterview, feitelijke kennis en ervaring ook een reëel beeld van de onvoorziene werkzaamheden na Go Live. Denk hierbij aan data vergelijkingen voor en na Go Live op verschillende momenten in tijd, waar we tot op patiënt niveau met je meekijken.

Interim opdrachten

Is er tijdelijk extra ondersteuning binnen jouw zorginstelling nodig? Denk bijvoorbeeld aan tijdelijk uitval door ziekte, zwangerschapsverlof of onvoorziene werkzaamheden. Wij helpen dit opvangen. Samen zorgen we ervoor dat processen en projecten kunnen blijven doorgaan en voorkomen we een opeenstapeling van werkzaamheden.

Onze consultants zijn op de hoogte van de DBC wet- en regelgeving door achtergronden zoals DBC-medewerkers en -adviseurs. Ook hebben we de medische kennis in huis doordat medici binnen Performation rondlopen. Per project bekijken wij met jou welke achtergrond en vaardigheden het best bij jouw situatie past. Wij weten hoe de processen in het ziekenhuis werken en zijn bekend met de verschillende EPD’s en hoe deze werken. Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) heeft bijvoorbeeld vier maanden lang een van onze consultants in dienst gehad die meehielp met correctiewerkzaamheden in het EPD.

Lisette Folge | Zaans Medisch Centrum (ZMC)
“Het is heel fijn om in drukke tijden te kunnen vertrouwen op de inzet van Performation consultants. Ze begrijpen waar we mee bezig zijn, zijn medisch inhoudelijk sterk, zijn goed op de hoogte van DBC wet- en regelgeving en zeer nauwkeurig. Daarnaast hebben ze een proactieve werkhouding en geven terugkoppeling op bronregistratie met verbetervoorstellen. Maar ze zijn vooral prettig om mee te werken en past makkelijk in het team.”
Quote 1
Quote 1

Voor HT ziekenhuizen bieden onze consultants, in combinatie met onze software, ondersteuning op gebied van steekproeven opstellen en bijbehorende extrapolaties die gedaan moeten worden over controleregels binnen het control framework.

Ziekenhuizen die overgestapt zijn naar Horizontaal Toezicht kunnen verbeterpunten met Notiz beter vastleggen en daarmee processen binnen de organisatie verbeteren. Onze consultants maken controleregels die beter aansluiten op de zorginstelling dan de jaarlijkse handreiking Rechtmatigheidscontroles. Voor het Oogziekenhuis Rotterdam bleek bijvoorbeeld uit bevindingen dat de financiële impact fors hoger was dan de jaren ervoor met het zelfonderzoek, doordat de Notiz-query’s nauwkeuriger signaleren.

Door eenduidige vastlegging is het ook mogelijk trends te herkennen, zoals registratie van onterechte parallelliteit. Het delen van deze trends met voorbeelden aan de specialisten draagt bij aan de verbetering van correcte registratie. Wil je hierover meer lezen, klik dan hier.

Daarnaast ondersteunt Performation graag bij het zelfonderzoek. We kunnen het gehele zelfonderzoek voor je uitvoeren, waaronder 1e, 2e en 3e lijn. In overleg stellen we een verbeterprocessen op voor de AO/IC. Dit doen we al meerdere jaren met succes met ziekenhuis ZorgSaam.

Neem contact op

Fatima Dani & Daniëlle Dubbeldam | ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen over Zelfonderzoek
“Medische inhoud, wet en regelgeving, registratie en declaratie, de consultants van Performation zijn van alle markten thuis en staan klaar om je te ondersteunen.”
Quote 4
Quote 4

Tekstanalyse

Tekstanalyse is in deze tijd niet meer weg te denken. Middels tekstanalyse wordt in het EPD naar specifieke woorden gezocht om registraties op te sporen op mogelijk juiste, onterechte of twijfelachtige registraties.

Een goed voorbeeld is de analyse op e-health consulten die we in samenwerking met ziekenhuis Bernhoven hebben ontwikkeld. Dit houdt in dat we middels tekstanalyse in het naslag zoeken naar woorden die vergelijkbaar zijn met woorden zoals ‘voicemail ingesproken’, ‘patiënt niet gesproken’ of ‘niet bereikbaar’. De e-health consulten worden in 3 verschillende groepen ingedeeld: goed, fout en twijfelachtig. Van de consulten die in het laatste bakje uitkomen, raden wij aan om deze te controleren. Deze consulten zijn in de meeste gevallen foutief geregistreerd, omdat de hoofdbehandelaar niet met de patiënt heeft gesproken en/of dit in het naslag niet heeft benoemd. Corrigeren van de onterechte consulten in het ZIS voorkomt dat je geld terug moet betalen aan de zorgverzekeraar. Door deze analyse is de impact van meer dan 1 miljoen euro teruggebracht tot 0 bij Bernhoven ziekenhuis.

Robotisering

Ziekenhuizen zijn veel tijd kwijt aan het controleren van de registratie en facturatie. Een deel van deze werkzaamheden zijn repeterend en systematisch. Het automatiseren van deze werkzaamheden is hiervoor de oplossing en kan je veel tijd en geld besparen. Zo hebben we diverse robots ontwikkeld voor o.a. met UMC Utrecht en het LUMC. Een robot zorgt dat lijsten op een COV-batch automatisch weg gewerkt worden. Maar wat levert een robot op qua tijdwinst?

  • Praktijkvoorbeelden tijdwinst door robotisering:
  • Invoeren van LBZ-coderingen voor 26.000 dagopnames. Tijdswinst: 27 werkdagen van één medewerker.
  • Koppelen van 500 zwevende diagnostische zorgactiviteiten aan subtrajecten die te laat geopend zijn. Tijdswinst: 2 uur per maand voor één medewerker.
  • Beoordelen van binnengekomen Vecozo-retourinformatie per mail en PDF. Tijdswinst voor een medewerker betreft 4 uur per week.
  • Uitvoeren van WID-check voor tienduizenden patiënten. Tijdswinst: 10 werkdagen.
  • Facturatieblokkade van subtrajecten/OZP’s in HiX inlezen middels onze robot. Dit is een goedkoper alternatief dan de COMEZ-module van ChipSoft. Daarnaast, het blokkeren van de facturatie is essentieel bij Horizontaal Toezicht. Tijdswinst: niet uit te drukken in uren/dagen.

Daarnaast hebben we ook verschillende zorginstellingen opgeleid om in de toekomst zelf robots te ontwikkelen, waarbij wij altijd paraat staan voor ondersteuning.

Onze robots beperken zich niet alleen tot automatisering van de afdeling zorgregistratie, maar hebben invloed binnen meerdere organisaties. Ook bij GGD Ghor heeft robotisering voor een oplossing gezorgd. Het ophalen van recente test- en vaccinatie uitslagen draagt bij aan het feit dat elke burger een juiste QR-code in zijn bezit heeft en de vrijheid van Nederland hiermee vergroot.

Ook graag de zorgadministratie op orde?

Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op.

Neem contact op
Cta plain vormetaal hoek