Check

Begeleidt bij veranderingmanagement

Check

Interim invullen én opleiden personeel

Check

Voor een duurzame inrichting van ICM

We hebben ons ten doel gesteld om de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en het arbeidsklimaat van de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en hiermee waarde te creëren voor patiënt, medewerker en de maatschappij.

De juiste capaciteit

Het inrichten van integraal capaciteitsmanagement is veel meer dan het implementeren van software of zorgen voor cijfermatig inzicht. Integraal capaciteitsmanagement is het voeren van de juiste dialoog met de juiste stakeholders op het juiste niveau op basis van de juiste informatie met als doel de juiste capaciteit, op het juiste moment in de juiste hoeveelheid inzetten. Voor veel zorgorganisatie is dat een fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoeringscyclus. Want het vereist inhoudelijke kennis maar vraagt ook om een andere manier samenwerken en inrichten van processen. Maar hoe realiseer je dat en zorg je dat dit leidt tot duurzame verbeteringen?

Duurzame inrichting van ICM

Performation heeft 15 jaar ervaring met de inrichting van capaciteitsmanagement in zorgorganisaties. Niet alleen met onze software maar ook door organisaties te begeleiden in de noodzakelijke veranderingen en met onze opleidingen. Onze consultants spreken de taal van de zorgen en hebben naast vakinhoudelijke en softwarekennis, ervaring met het realiseren van de organisatieveranderingen die nodig zijn om integraal capaciteitsmanagement duurzaam in te richten.

Onze aanpak kenmerkt zich door:

Excellente expertise

We zijn zonder twijfel dé expert op het gebied van capaciteitsmanagement in de zorg. We beschikken over state-of-the-art kennis van het vakgebied en investeren continue in de ontwikkeling van nieuwekennis en concepten.

Meetbare uitkomsten

We hanteren een resultaatgerichte aanpak en geven rekenschap van onze toegevoegde waarde en de behaalde resultaten op basis van vooraf omschreven meetbare resultaatdoelstellingen. Wij willen ‘gewoon’ impact maken.

Co-creatie

We werken op een betrokken en creatieve wijze samen met onze opdrachtgevers aan een daadkrachtig resultaat. Altijd met oog voor het proces en de belangen van alle betrokkenen en met als doel het ‘empoweren’ van het individu en de organisatie.

Duurzame borging

We streven altijd naar een blijvend resultaat dat stevig verankerd is in de bedrijfsvoering en cultuur van de organisatie. Borging vormt een standaard en elementair onderdeel van onze aanpak

De voordelen

  • Een verankerde positie van capaciteitsmanagement in de organisatie
  • Het juiste gedrag en cultuur bij de (zorg)professionals die ervoor zorgen dat capaciteitsmanagement gaat werken
  • Maximale impact op basis van een resultaatgerichte, daadkrachtige en creatieve samenwerking ondersteund door onze vakinhoudelijke en veranderkundige expertise
  • Gedragen analyses die datagedreven sturen stimuleren op basis van de juiste prestatie indicatoren en krachtige tools
https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/Pieter-Veenstra.jpg
Pieter Veenstra Senior capaciteitsconsultant

Gestructureerd bouwen aan veranderingen

Onze aanpak is erop gericht om het juiste draagvlak en de juiste randvoorwaarden te creëren, op korte termijn successen te boeken en gestructureerd te bouwen aan duurzame veranderingen. Daarbij geven we medewerkers het stuur in handen om grip krijgen op processen. Dat levert niet alleen een  motiverende werkomgeving voor medewerkers op, maar zorgt ook voor een betere toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Graag meer weten over onze advisering?

Laat een bericht achter en wij nemen contact op.