Check

Begeleidt bij veranderingmanagement

Check

Interim invullen én opleiden personeel

Check

Voor een duurzame inrichting van ICM

We hebben ons ten doel gesteld om de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en het arbeidsklimaat van de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en hiermee waarde te creëren voor patiënt, medewerker en de maatschappij.

De juiste capaciteit

Het inrichten van integraal capaciteitsmanagement is veel meer dan het implementeren van software of zorgen voor cijfermatig inzicht. Integraal capaciteitsmanagement is het voeren van de juiste dialoog met de juiste stakeholders op het juiste niveau op basis van de juiste informatie met als doel de juiste capaciteit, op het juiste moment in de juiste hoeveelheid inzetten. Voor veel zorgorganisatie is dat een fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoeringscyclus. Want het vereist inhoudelijke kennis maar vraagt ook om een andere manier samenwerken en inrichten van processen. Maar hoe realiseer je dat en zorg je dat dit leidt tot duurzame verbeteringen?

Duurzame inrichting van ICM

Performation heeft 15 jaar ervaring met de inrichting van capaciteitsmanagement in zorgorganisaties. Niet alleen met onze software maar ook door organisaties te begeleiden in de noodzakelijke veranderingen en met onze opleidingen. Onze consultants spreken de taal van de zorgen en hebben naast vakinhoudelijke en softwarekennis, ervaring met het realiseren van de organisatieveranderingen die nodig zijn om integraal capaciteitsmanagement duurzaam in te richten.

Onze aanpak kenmerkt zich door:

Excellente expertise

We zijn zonder twijfel dé expert op het gebied vancapaciteitsmanagement in de zorg. We beschikkenover state-of-the-art kennis van het vakgebied eninvesteren continue in de ontwikkeling van nieuwekennis en concepten.

Meetbare uitkomsten

We hanteren een resultaatgerichte aanpak engeven rekenschap van onze toegevoegde waardeen de behaalde resultaten op basis van voorafomschreven meetbare resultaatdoelstellingen.Wij willen ‘gewoon’ impact maken.

Co-creatie

We werken op een betrokken en creatievewijze samen met onze opdrachtgevers aan eendaadkrachtig resultaat. Altijd met oog voor hetproces en de belangen van alle betrokkenen enmet als doel het ‘empoweren’ van het individu ende organisatie.

Duurzame borging

We streven altijd naar een blijvend resultaat datstevig verankerd is in de bedrijfsvoering en cultuurvan de organisatie. Borging vormt een standaarden elementair onderdeel van onze aanpak

De voordelen

  • Een verankerde positie van capaciteitsmanagement in de organisatie
  • Het juiste gedrag en cultuur bij de (zorg)professionals die ervoor zorgen dat capaciteitsmanagement gaat werken
  • Maximale impact op basis van een resultaatgerichte, daadkrachtige en creatieve samenwerking ondersteund door onze vakinhoudelijke en veranderkundige expertise
  • Gedragen analyses die datagedreven sturen stimuleren op basis van de juiste prestatie indicatoren en krachtige tools
https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/Pieter-Veenstra.jpg
Pieter Veenstra Senior capaciteitsconsultant

Gestructureerd bouwen aan veranderingen

Onze aanpak is erop gericht om het juiste draagvlak en de juiste randvoorwaarden te creëren, op korte termijn successen te boeken en gestructureerd te bouwen aan duurzame veranderingen. Daarbij geven we medewerkers het stuur in handen om grip krijgen op processen. Dat levert niet alleen een  motiverende werkomgeving voor medewerkers op, maar zorgt ook voor een betere toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.

Graag meer weten over onze advisering?

Laat uw bericht achter en wij nemen contact met u op.