De registratie-tool Notiz en de CashCure-monitor zijn begin dit jaar geïntegreerd. Beide tools signaleren op mogelijke onjuiste registraties in het ZIS. De tools werken op een vergelijkbare manier. In de afgelopen tijd heeft Performation uitgebreid met gebruikers van beide tools samengewerkt en van beide tools de voor- en nadelen in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel van het samenvoegen van de tools is om het beste van beide werelden samen te brengen.

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van Notiz en de vernieuwde tool is inmiddels opgeleverd. De tool heeft een compleet nieuwe look en feel en daarom krijgen eindgebruikers een training om met de nieuwe functionaliteiten te leren werken.

Toelichting op de nieuwe functionaliteiten

We organiseerden twee trainingen voor de pilot-groep die bestaat uit drie ziekenhuizen. Tijdens deze gebruikerstraining kregen de deelnemers een uitgebreide toelichting op de nieuwe functionaliteiten. Eén van die nieuwe functionaliteiten is, dat de werklijst in de vernieuwde tool vanuit twee weergaves benaderd kan worden. De oud Notiz-gebruikers zijn al bekend met sortering op basis van een pakket en controleregel. In de werklijst ziet de gebruiker dan bijvoorbeeld de controleregels en de bijbehorende signaleringen die onder het pakket ‘Controleplan Correct Declareren (CCD)’ vallen. Via deze weergave kunnen acties per controleregel eenvoudig in bulk weggewerkt worden.

Weergave op patiënt-/casusniveau

Een andere nieuwe functionaliteit, is de weergave op patiënt-/casusniveau. Deze weergave is bekend onder de oud CashCure-gebruikers. In deze weergave worden alle signaleringen die bij een subtraject/patiënt horen getoond. Deze weergave wordt als erg prettig ervaren door de eindgebruikers omdat je op deze manier snel kunt zien of er meerdere signaleringen openstaan voor een subtraject of OZP.

De drie klanten hebben de training als positief ervaren en zijn erg enthousiast over de nieuwe functionaliteiten. Zij gaan de komende maand met de vernieuwde tool werken en op basis van de feedback wordt Notiz nog verder doorontwikkeld.

De uitrol van de vernieuwde tool vindt gefaseerd plaats. Per maand zullen drie á vier ziekenhuizen met de nieuwe functionaliteiten gaan werken, waarbij elk ziekenhuis een uitnodiging voor de gebruikerstraining ontvangt.

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/06/Ella-Sijbesma.png
Ella Sijbesma Consultant Zorgregistratie

Heeft u vragen hierover? Neem contact met mij op via 06 14 23 39 80.