Zorgregistratie voor GGZ- en FZ-instellingen

Een goede administratie is een must voor een financieel gezonde zorgorganisatie. Dit is niet eenvoudig. Zorgregistratie kost veel tijd en inspanning.

Begin 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) geïntroduceerd voor de GGZ en FZ.
In de praktijk blijkt dat het ZPM nog niet optimaal functioneert. Verschillende GGZ-instellingen draaiden zelfs omzetverlies. Hierdoor leidt het ZPM vaak nog niet tot de verwachte verlaging van administratieve lasten en eenvoudige registratie van geleverde zorg. Daarnaast heb je als GGZ- of FZ-instelling meerdere verplichtingen naar de verzekeraar en accountant: bijvoorbeeld verantwoording middels Horizontaal Toezicht (HT).

Mockup GGZ FZ brochure

Omdat deze registratie niet volledig geautomatiseerd plaatsvindt, ontstaat het risico op foutieve registraties met mogelijk (grote) financiële gevolgen. Onze consultants adviseren op het snijvlak van zorgregistratie vraagstukken en onderliggende processen. Zo krijgen wij gezamenlijk de basis op orde, en ondersteunen ook in verdere doorontwikkeling en optimalisaties van de zorgadministratie.

Wat lees je in deze brochure?

  1. Hoe slimme software en gedreven consultants jouw organisatie ondersteunen.
  2. De manier waarop we ervoor zorgen dat geleverde zorg geregistreerd en gefactureerd wordt.
  3. Hoe we jou verder helpen: van dagelijkse controles tot (de implementatie van) Horizontaal Toezicht.

Terug naar inspiratie-overzicht