|  

ZorgKeuzeLab sluit zich aan bij Performation

Vanuit de behoefte om patiënten te betrekken bij hun behandelkeuze is in 2012 ZorgKeuzeLab opgericht. Sinds januari 2024 is ZorgKeuzeLab aangesloten bij Performation. Onder leiding van Regina The en Klemens Karssen worden keuzehulpen inmiddels bij meer dan vijftig ziekenhuizen ingezet om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het kiezen van de best passende behandeling.  

ZorgKeuzeLab

ZorgKeuzeLab

Binnen een medisch traject zijn talrijke keuzes te maken. Met de snelle ontwikkeling van de medische wetenschap, zijn er steeds vaker meerdere behandelopties mogelijk. Goede informatie voor de patiënt over behandelkeuzes en mogelijke effecten weegt steeds zwaarder mee. De keuzehulpen zijn een bewezen effectief hulpmiddel om ‘samen beslissen’ te stimuleren. Dit betekent dat de juiste inzet van de keuzehulp binnen het zorgtraject leidt tot een effectief gesprek tussen patiënt en zorgverlener, om samen te beslissen over wat de best passende behandeling is. Patiënten zijn meer tevreden, hebben minder spijt en kiezen vaker voor een conservatieve behandeling. Daarmee sluit het goed aan bij het speerpunt Passende Zorg binnen het Integraal Zorgakkoord. 

ZorgKeuzeLab biedt inmiddels zo’n 100 keuzes binnen 40 keuzehulpen, die ondersteunen bij complexe keuzes met veel impact op kwaliteit van leven en eenvoudige keuzes gericht op hoog volume zorg. De keuzehulpen van ZorgKeuzeLab worden zorgvuldig ontwikkeld, onderhouden en uitgebreid in samenwerking met medisch specialisten en patiënten en worden landelijk gedragen. De aansluiting bij Performation ondersteunt actief de verdere groei van ZorgKeuzeLab en faciliteert inhoudelijk, middels het gebruik van data, de verdere ontwikkeling en evaluatie van (nieuwe) keuzehulpen.  

Delft

Het team van ZorgKeuzeLab blijft gehuisvest in Delft en zal zich, net zoals de eerder aangesloten Interactive Studios en MedSpace, als zelfstandige entiteit binnen Performation verder ontwikkelen. 

Bij Performation werken meer dan 160 gedreven professionals die iedere dag met data en slimme oplossingen gebruiken om zorgorganisaties, professionals en patiënten beter te ondersteunen. Zo helpen we kwalitatieve zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor ons allemaal. 

Meer weten over ZorgKeuzeLab?

Bekijk de website
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht