First time right-registratie

Goede zorgregistratie is essentieel om patiënten de juiste zorg te kunnen bieden en te zorgen dat een ziekenhuis financieel gezond is en blijft. Juistheid, tijdigheid en volledigheid zijn daarin de belangrijkste speerpunten. First time right-registratie leent zich bij uitstek als uitgangspunt om de registratie van zorg te verbeteren, zowel op kwaliteit als op efficiëntie. 

Whitepaper zorgregistratie first time right registratie 1

Deze whitepaper geeft je handvatten hoe je het belang van First time right-registratie onder de aandacht brengt bij zorgprofessionals én hoe je het samen voor elkaar krijgt. 

Wat lees je in deze whitepaper?

  1. Hoe je de plan/do/check/act-cyclus kunt inzetten voor het in control komen en blijven van jouw zorgorganisatie.
  2. De manier waarop je draagvlak creert
  3. Op welke manier je verbeteracties behapbaar kunt houden.
Terug naar inspiratie-overzicht