|  

Snel en effectief prijslijsten maken

Omzetrisico’s zijn in de afgelopen jaren toegenomen. In onderhandelingen met verzekeraars is het (netto) prijsniveau een belangrijk onderwerp van gesprek. Het is niet eenvoudig om de prijsindexafspraken uit onderhandelakkoorden naar een prijsstelling van alle DBC-zorgproductcodes door te voeren. Met het product Contractering gaat dit gestandaardiseerd en deels geautomatiseerd. 

Je ziet welke aanpassingen er zijn gemaakt en welke impact dit heeft.  Met de tool Contractering  hou je overzicht over het proces en de uitkomsten.

Omzetenmarkt header web screencontractering 3600x820 1

Snel en effectief prijslijsten maken

We zorgen dat medewerkers uit het verkoopteam efficiënt de prijslijsten kunnen opbouwen, zodat ze tijd over houden voor waardevolle interpretatie van de uitkomsten. In een overzichtelijk stappenplan worden volume- en prijswijzigingen gedaan. Wat wil je veranderen (bijvoorbeeld prijzen wijzigen naar een referentietarief), op welke groep en wat is de omvang van de wijziging? Tot slot krijg je de opties om de aanpassing omzetneutraal uit te voeren en tarieven vast te zetten na aanpassing. Hierdoor kun je snel en effectief prijslijsten maken.

 Inzicht in tarieven

Met de Contracteringmodule zijn ook eenvoudig analyses te maken over het prijsniveau van de producten, dit doet je door prijslijst te vergelijken met referentietarieven. Hierin kun je standaard een vergelijking maken met de Performation benchmark, Open Dis en de prijslijsten van verschillende verzekeraars onderling. In één oogopslag is zichtbaar hoeveel de tarieven op totaalniveau afwijken ten opzichte van de referentielijst en door middel van de selectiegrafiek kun je inzoomen op de relevante producten (De selectiegrafiek is een spreidingsgrafiek waarin je een selectie kunt maken op bijvoorbeeld de extreme outliers, of alle tarieven lager dan de refentielijst). Hierna kun je deze producten ook direct als een groep definiëren, zodat hierop een volume of prijs aanpassing kan worden doorgevoerd.

In de lijst van referentietarieven zijn ook de gemiddeld gecontacteerde tarieven van de zorgverzekeraar beschikbaar, deze publiceert elke zorgverzekeraar jaarlijks ten behoeve van de vergoeding van de naturapolis. Hiermee kun je eenvoudig toetsen of de tarieven die de verzekeraar voorstelt volgens hun eigen cijfers wel marktconform zijn.

Controle door loggen van aanpassingen

We zorgen dat het verkoopteam volledig in control is door een automatische logging van de wijzigingen. We tonen alle aanpassingen aan de tarieven en volumes die zijn gemaakt. De onderliggende producten waar de aanpassing op van toepassing is zijn eenvoudig naar voren te halen. Als je doorklikt naar een product zie je vervolgens wie de aanpassingen heeft gemaakt en op welk moment.

Dit werkt ook andersom, wanneer je bijvoorbeeld een jaar na afronding van de prijslijst een vraag krijgt over het tarief van een product is dit product op te zoeken en krijgt je een overzicht van alle aanpassingen die op dit product gemaakt zijn. Zo is altijd altijd precies te herleiden hoe de tarieven en volumes op totaal en op product niveau tot stand gekomen zijn.

Overzichtelijk

We helpen in de applicatie om overzicht te houden door de benodigde acties en financiële situatie weer te geven. Je ziet hoeveel omzet in de offerte is afgesproken, of dit krap of juist ruim is volgens de laatste prognose uit de forecast en of de tarieven laag of hoog zijn ten opzichte van referentietarieven. Als je inzoomt op de verzekeraar ziet je het prijs- en volume-effect van alle gemaakte aanpassingen bij de geselecteerde verzekeraar. Daar kunt je verder focussen op de verschillende subgroepen, zoals A-segment en B-segment en zelf-gedefinieerde kavels. In de benodigde acties kun je zien of de offerte nog wordt aangepast of bij de verzekeraar ligt ter beoordeling.

Minder fouten

We minimaliseren de kans op fouten bij het opstellen van de offerte door middel van automatische checks. We kijken of er producten uit een oude structuur in de offerte zitten en of er producten uit  het gereguleerde segment een prijs boven het max-tarief hebben.

Contractering vervangt de Excel van waaruit de meeste ziekenhuizen nu de prijslijsten opstellen. Door huidig tempo en complexe aanpassingen bij onderhandelingen is Excel foutgevoeliger bij het opstellen van offertes. Daarnaast is Excel niet geschikt om het juiste inzicht in offertes te bieden.

Bekijk de productpagina van Contractering.

Weten wat Contractering voor jouw zorgorganisatie kan betekenen?

Bel mij terug
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht