|  

Ondersteuning COVID-meerkostenregeling

De reguliere zorgfinanciering is niet afgestemd op een pandemie. De COVID-19-maatregelen leiden tot grote veranderingen in de zorgsector en ziekenhuizen maken significant hogere kosten. In december 2020 zijn NFU, NVZ en ZN de Regeling MSZ 2021 overeengekomen. Om deze regeling te effectueren voerde Performation een onafhankelijk onderzoek uit naar de meerkosten die COVID veroorzaakt.

Dit onderzoek leidde onder andere tot een herijking van de tarieven voor COVID-verpleegdagen. Na akkoord van de NZa op de herijking, mogen ziekenhuizen deze COVID-toeslag declareren.  

Header covid meerkosten scaled 1

Declareren met terugwerkende kracht

Om de meerkosten gedeclareerd te krijgen, moeten ziekenhuizen in actie komen. Er dienen met terugwerkende kracht over heel 2021, additionele zorgactiviteiten te worden geregistreerd voor alle (IC-)verpleegdagen van patiënten die in isolatie verpleegd zijn.

Ziekenhuizen kunnen nu al starten met de selectie van de verpleegdagen die in aanmerking komen voor de toeslag zodat, zodra de NZa goedkeuring geeft, direct kan worden gestart met de opvoer en declaratie van deze zorgactiviteiten.

Automatische registratie additionele zorgactiviteiten

Om je te ontzorgen kan Performation met de Datagateway en de COVID-add-on alle in aanmerking komende verpleegdagen geautomatiseerd vinden. Vervolgens moet voor deze verpleegdagen de COVID-toeslag code worden geregistreerd. Dit kan met behulp van een robot, zodat je medewerkers hun tijd nuttiger kunnen besteden.

Jouw ziekenhuis wordt dus volledig ontzorgd voor wat betreft de declaratie van de meerkosten.

Impact Regeling MSZ 2021

Er is een veelheid aan regelingen en subsidies opgetuigd om de effecten van COVID op te vangen. Deze hebben voor elk ziekenhuis een andere impact. Bijvoorbeeld omdat een belangrijke basis 2019 is. Naast de declaratie van de COVID-meerkosten, kan Performation helpen in het inzichtelijk krijgen van de  integrale impact van de regeling. En mochten de regelingen een negatieve impact hebben, dan ondersteunen we jouw ziekenhuis bij de onderbouwing van de claim. 

Financiële impact

Mertijn Dijkstra (ZN) is projectcoördinator meerkosten COVID-regeling 2021. Hij legt uit hoe het COVID-meerkosten-onderzoek is uitgevoerd en vertelt dat de meerkosten voor patiëntgebonden COVID-kosten separaat gedeclareerd kunnen worden met terugwerkende kracht vanaf 2021. Hiervoor wordt een declaratiecode door de NZa vrijgegeven. 

De juiste vergoeding voor COVID-19-kosten

COVID-19 heeft een grote impact op de zorg én de financiën van zorginstellingen. Kosten liggen hoger door de arbeidsintensievere zorg voor COVID-patiënten, terwijl opbrengsten lager zijn doordat reguliere zorg grotendeels is weggevallen. Om zorginstellingen goed te compenseren maakt Performation meerkosten inzichtelijk. Onze consultants vertellen hoe.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht