|  

Notiz is live bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht

Na een paar maanden hard werken, veel testen en inrichten is 28 januari 2020, na twee succesvolle kick-offs, Notiz live bij het UMCU. Met Notiz wordt de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de registratie en facturatie bevorderd.

20200123 131054 4 scaled 1

Het UMC Utrecht werkte afgelopen jaren met de Registratie verbetermodule (RVM) van CashCure. Per 1 januari 2019 zijn Performation en CashCure gefuseerd en zijn de tools Notiz van Performation en RVM van Cashcure samengevoegd. Hier is het beste van beide tools behouden: de gebruiksvriendelijke voorkant van de RVM is samengevoegd met de multi-flexibele achterkant van Notiz. De tool gaat verder onder de naam Notiz.

Om te voorkomen dat de eindgebruikers hinder zouden ondervinden door de overgang naar een nieuwe tool is er veel tijd gestoken in het migreren van statussen en opmerkingen, het testen van de werking van de tool en het testen van de output van de controleregels. Vervolgens zijn alle controleregels vanuit de RVM overgenomen in Notiz. In één week tijd heeft een team van vijf stafadviseurs van het UMC Utrecht en twee medewerkers van Performation honderdtien controleregels doorgetest en aangepast waar nodig. Hieruit bleek dat Notiz vaak vollediger signaleert dan de RVM, mede doordat Notiz uitgebreidere data ontsluit.

‘First time right’ registratie

Afgelopen week, voordat Notiz live ging bij UMCU, zijn er twee kick-offs voor de eindgebruikers van het UMC Utrecht georganiseerd. In deze kick-offs is een korte toelichting op Notiz gegeven. In Notiz kunnen de werklijsten vanuit twee weergaven geopend worden; vanuit patiënt/subtraject waarin alle signaleringen gebundeld worden weergeven onder een subtraject, of vanuit de weergave op controleregel waarin alle signaleringen bij de betreffende fout worden weergeven. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om vanuit Notiz door te klikken naar HiX door gebruik te maken van de ZIS-knop. Ook wordt per controleregel een gericht controleadvies gegeven die wordt aangevuld door het UMC Utrecht om de signaleringen op een eenduidige manier te verwerken in het ZIS. Met deze functionaliteiten verwachten we de first time right registratie te verhogen.

We wensen het UMC Utrecht veel succes met het gebruik van Notiz! 

Zorgregistratie first time right

‘First time right’ registratie betekent dat de zorgregistratie in één keer aan de bron goed gaat. Registratietool Notiz ondersteunt in ‘First time right’ registratie en helpt daarbij onnodige controles te voorkomen.

Bekijk in de video hoe Notiz helpt:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht