First time right-registratie voor jouw GGZ- of FZ-instelling

Goede zorgregistratie is essentieel om cliënten de juiste zorg te kunnen bieden en te zorgen dat jouw GGZ- of FZ- instelling financieel gezond is en blijft. Juistheid, tijdigheid en volledigheid zijn daarin de belangrijkste speerpunten. First time right-registratie leent zich bij uitstek als uitgangspunt om de registratie van zorg te verbeteren, zowel op kwaliteit als op efficiëntie. 

Mockup wp zorgregistratie ftr ggz

Deze whitepaper geeft je handvatten hoe je het belang van First time right-registratie onder de aandacht brengt én hoe je het samen voor elkaar krijgt. 

Wat lees je in deze whitepaper?

  1. Hoe je de plan/do/check/act-cyclus kunt inzetten voor het in control komen en blijven van jouw GGZ- of FZ-instelling.
  2. De manier waarop je draagvlak creert
  3. Op welke manier je verbeteracties behapbaar kunt houden.
Terug naar inspiratie-overzicht