7x de registratie van zorgprestaties verbeteren

Het op orde hebben van de zorgregistratie is al jaren onderwerp van gesprek. Het vormt niet alleen de basis voor de stuurinformatie, een onjuiste of onvolledige registratie heeft ook negatieve financiële impact. Genoeg reden om het grondig aan te pakken.

Door stijgende kosten is het op orde hebben van de zorgregistratie de afgelopen tijd nog belangrijker geworden. Om in de toekomst de nodige zorg te kunnen blijven leveren, is financiële ruimte nodig. Hiervoor is het des te meer van belang dat de registratie op orde is.

Het verbeteren van de kwaliteit en volledigheid is een doorlopend proces. Dit resulteert er onder andere in dat er dagelijkse potentiële registratiefouten worden gesignaleerd. Het achteraf corrigeren hiervan kost veel tijd en geld, maar is zeer waardevol. Niet alleen om misgelopen financiën op te sporen (en te voorkomen), maar ook om te leren van gemaakte fouten en voor structurele verbetering te zorgen. Anders blijf je dweilen met de kraan open.

Mockup checklist kwaliteit van zorg verbeteren transparant

Wat lees je in deze checklist?

Het aantal signaleringen van mogelijke foutieve registraties in je ECD is vaak groter dan wat er op dagelijkse basis weggewerkt kan worden. Hoe los je als GGZ- of FZ-instelling dit probleem structureel op? We bieden je een aantal handvatten die zich richten op:

  1.  opsporen waar de kraan het meeste lekt en;
  2.  de kraan dichtdraaien.

Terug naar inspiratie-overzicht