Whitepaper aanvragen

Sinds enkele jaren hebben ziekenhuizen integraal capaciteitsmanagement (ICM) omarmd. Een begrijpelijke keuze, want de maatschappij is volop in ontwikkeling en daarmee ook de vraag naar en het aanbod van zorg. Door te sturen op capaciteit kunnen we de patiënt centraal blijven stellen en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren, terwijl we de kosten onder controle houden. Een volgende stap in de ontwikkeling van ICM is om meer centraal sturing te geven aan capaciteiten. Steeds meer ziekenhuizen kiezen om hiervoor een Hospital control center (HCC) in te richten.

 

Whitepaper ICM en de kracht van een HCC

Deze whitepaper geeft inzicht in wat een Hospital control center is, wat de toegevoegde waarde ervan is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om te komen tot een succesvolle implementatie. Ook biedt deze whitepaper ervaringen vanuit een aantal ziekenhuizen en een doorkijk naar de toekomst.

Download de whitepaper
Afbeelding downloadpagina 1