|  

Zorgprestatiemodel: registratierisico’s beheersen

Begin 2022 is het Zorgprestatiemodel geïntroduceerd voor de geestelijke gezondheidszorg. De introductie van dit nieuwe model beoogt een tweetal belangrijke voordelen. Allereerst zijn de prestaties die in rekening worden gebracht versimpeld waardoor het herkenbaar en controleerbaar is (voor de patiënt). Daarnaast moeten de administratieve lasten ook afnemen, omdat er bijvoorbeeld geen indirecte tijd meer geschreven hoeft te worden.

Ggz module 1000x570 1

Wat je wilt voorkomen bij het registreren volgens het nieuwe Zorgprestatiemodel, is een dip in de geregistreerde prestaties en dus de productiecijfers. Het is daarom belangrijk om onjuiste of ontbrekende registratievormen tijdig te signaleren zodat het gecorrigeerd kan worden. Bovendien helpt een snelle signalering bij het verhogen van het lerend vermogen in de organisatie over deze registratievorm (rapid learning).

Een veelgehoorde uitdaging in de registratie, is het afleiden van dummycodes (D, B of G) naar een daadwerkelijke prestatiecode die gefactureerd kan worden. Als bepaalde informatie ontbreekt, kan deze afleiding niet plaatsvinden. Registratiecontrole softwareproduct Notiz helpt zorginstellingen om deze registatierisico’s direct inzichtelijk te maken en te beheersen.

Om zorginstellingen zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces,  brachten de consultants van Performation, samen met een zestal instellingen, de grootste registratierisico’s in kaart.

Zorgvraagtypering bepalen

Denk hierbij aan de zorgvraagtypering die periodiek opnieuw bepaald moet worden. Als een patiënt wordt verwezen naar een ggz-instelling of ziekenhuis, dan vult de regiebehandelaar de HoNOS+-vragenlijst in ten behoeven van de diagnostische fase. De score op deze HoNOS+-vragenlijst leidt af naar een bepaalde zorgvraag, ook wel het zorgvraagtype genoemd.

Deze zorgvraag moet periodiek geëvalueerd worden. De HoNOS+-vragenlijst moet dan opnieuw ingevuld worden om na te gaan of de geregistreerde zorgvraag nog actueel is.

Notiz helpt om per zorgvraag te bepalen wanneer deze evaluatie uitgevoerd moet worden, en de regiebehandelaar krijgt vanuit Notiz vervolgens een signaal dat deze evaluatie uitgevoerd kan worden. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het medisch proces.

Betrokkenheid regiebehandelaar

Een tweede voorbeeld van een dergelijk risico, is de betrokkenheid van de regiebehandelaar in het behandeltraject. De regiebehandelaar dient binnen 42 dagen betrokken te zijn geweest bij de zorgvraag van de patiënt. Indien dit niet het geval is, worden de andere prestaties over het algemeen ook afgewezen. Notiz spoort deze patiënten tijdig op, zodat de registratie aangevuld kan worden en de facturatieketen dus niet stagneert.

Voor deze registratierisico’s zijn vervolgens controleregels ontwikkeld welke geïmplementeerd zijn in Notiz (figuur 1).

Notiz is een daily auditing tool die elke nacht verlaadt, waardoor je als medewerker op de afdeling direct terugkoppeling krijgt als een bepaalde registratiewijze niet volledig (juist) is. Hierdoor verhoog je het lerend vermogen van de medewerkers (rapid learning). Daarnaast helpt het om als zorginstelling te kunnen voldoen aan de principes die ten grondslag liggen aan Horizontaal Toezicht.

Registratierisico’s Zorgprestatiemodel

Betrouwbare productiecijfers

Het is voor zorginstellingen belangrijk dat de registratie volledig en juist is, zodat de productiecijfers een waarheidsgetrouw beeld geven. Door hoog ziekteverzuim, toenemende zorgzwaarte en de stijgende (energie)kosten in de zorg is het essentieel dat de zorgregistratie op orde is.

Meer weten over wat Performation betekent voor de GGZ en FZ?

Lees meer
Cta plain vormetaal streep
Terug naar inspiratie-overzicht