|  

Datawarehouse maakt data eenvoudig beschikbaar

Alle informatie op één centrale plek beschikbaar, snel en eenvoudig zoeken in data en het combineren van data uit verschillende bronnen. Elke BI-afdeling zet zich in om dit soort zaken voor elkaar te krijgen. Door data op een slimme manier te combineren en door het toevoegen van intelligentie, verkrijg je de juiste informatie om verbeterprocessen voor het ziekenhuis succesvol in gang te zetten. In deze blog geef ik uitleg hoe dat werkt binnen het product Datawarehouse.

Productblog datawarehouse 3600x820 scaled 1

Het product Datawarehouse maakt het mogelijk om data integraal weer te geven vanuit verschillende informatiedomeinen zoals productie, HR en financieel. Er zijn standaard stekkers beschikbaar voor de grootste bronsystemen zoals Hix en Epic, maar ook de financiële- en HR-systemen die in de meeste ziekenhuizen worden gebruikt.

Intelligentie toevoegen en slim combineren

Niet alleen een combinatie van de data uit verschillende bronnen is beschikbaar, maar aan het datamodel is aanvullende intelligentie toegevoegd. Dit houdt in dat het unieke Performation landelijke koppelalgoritme het mogelijk maakt om zwevende verrichtingen aan subtrajecten te koppelen. En krijg nu nog meer inzicht door operaties, opnames en afspraken te koppelen aan subtrajecten.

Maak gebruik van de beschikbare standaard scorecard en dashboards, of bouw je eigen rapport met behulp van de slimme kubussen op basis van ons best practice datamodel.

In deze kubussen zijn landelijke referentietabellen, voorberekende velden en is een standaard KPI-model opgenomen. Dit maakt het eenvoudig om zelf rapportages op te stellen.

Scorecard Datawarehouse

Datawarehouse: beheer en monitoring

Performation heeft veel ervaring met het beheer van datawarehouses. We monitoren de verladingen en verwerken wijzigingen in wet-en regelgeving. Er is een audittrail voor productiedata en hiermee is het mogelijk om de productiestroom te volgen van bron naar rapportage. Dit helpt bijvoorbeeld bij de jaarrekeningcontrole.

Hiermee ontzorgen we de BI-afdeling van het ziekenhuis op het gebied van de techniek. Dit geeft de  BI-specialist ruimte om zich bezig te houden met het in kaart brengen van de informatiebehoefte, met het stellen van de juiste vraag en met het faciliteren van de overgang naar een meer datagedreven organisatie.

Datagedreven organisatie

Data vormt de basis, maar met data alleen kom je er niet. Het gaat ook om de processen eromheen. Eigenlijk is een datawarehouse een technisch hulpmiddel dat het makkelijker maakt om op processen te sturen. Maar als ziekenhuis moet je eerst duidelijk weten waar je precies op wilt sturen.

We zien dat ziekenhuizen worstelen om te bepalen waar ze op moeten sturen. Er zijn talloze indicatoren en er is een grote diversiteit aan complexe processen.

Om in dit proces te ondersteunen, bieden we een aanpak voor het bepalen van resultaat KPI’s, trainingen voor datavisualisatie, user centered design voor diverse eindgebruikers. Lees daarover meer op de pagina Intelligent Hospital

Veelgebruikte KPI’s en standaard dashboards

Ook is de manier waarop informatie getoond en beschikbaar gesteld wordt, bepalend voor het succes van het gebruik van de data. Daarvoor hebben we een standaard pakket ontwikkeld met veelgebruikte KPI’s en standaard dashboards.

Een voorbeeld is de standaard scorecard met integraal overzicht of het COVID-dashboard dat we ontwikkelden om ziekenhuizen te helpen bij het heropstarten van de uitgestelde zorg

Als gebruiker wil je bovendien graag snel antwoord op je vraag. Daarvoor hebben we nu de Performation Informatie Medewerkers (PIM) ontwikkeld. Deze zoekmachine maakt  zoeken in beschikbare data binnen het ziekenhuis heel eenvoudig. Informatie die vaak is weggestopt in verschillende systemen en daardoor lastig te vinden is, wordt makkelijk toegankelijk gemaakt zonder dat daar query-taal voor nodig is.

Datawarehouse: informatie makkelijker beschikbaar

Ziekenhuizen hebben meer data beschikbaar dan ooit, en de vraag naar informatie groeit enorm. Het product Datawarehouse helpt de BI-afdeling van ziekenhuizen om informatie makkelijker beschikbaar stellen aan de gebruikers en ondersteunt bij de overgang naar een datagedreven ziekenhuis.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht