|  

Artificial Intelligence helpt bij betere patiëntenzorg

Een paar weken geleden kwam een tweet voorbij van Anne Verhulst, een internist in opleiding. Zij schreef: ‘Patiënt wakker aan beademing, kan niet praten, maar wil mijn hand niet loslaten. Pijn? Nee, schudt ze. Benauwd? Nee, schudt ze. Bang? Nee, schudt ze. Dan vraag ik: Wilt u gewoon even mijn hand vasthouden? Ja, knikt ze geestdriftig. Ben er maar even bij gaan zitten.’ Voor deze steun hebben artsen vaak geen tijd. Deels komt dit door de steeds toenemende administratieve lasten. Artificial Intelligence kan bijdragen aan een vermindering van deze administratieve lasten, waardoor artsen meer tijd overhouden voor de patiëntenzorg.

Artificial Intelligence – of kort gezegd AI – komt steeds vaker op als mogelijkheid om de steeds duurdere en complexere zorg toekomstbestendig te maken. AI is het overnemen van menselijk handelen door computers. Een rekenmachine is bijvoorbeeld al een zeer eenvoudige vorm van AI. Die neemt het rekenen over van de mens. Tegenwoordig is veel meer mogelijk en is AI al niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Denk aan auto’s die zelf rijden of Netflix die op basis van kijkgedrag nieuwe kijksuggesties doet.

Artificial intelligence helpt bij betere patic3abntenzorg 3600

Met AI leren we computers te denken en leren te als mens. Computers nemen de laatste jaren sterk in kracht toe. Deze kracht helpt om computers te leren enorme bergen beschikbare data – big data – te verwerken. Hoe meer beschikbare data, des te slimmer en beter de computer uitkomsten kan genereren. Een bekend voorbeeld van AI in de zorg is het gebruik in de radiologie. Door de computer veel MRI-scans te laten zien en afwijkingen te leren herkennen, leert hij via ‘deep learning’, om zelf deze afwijkingen in scans te herkennen. Computers nemen in hun beslissing alle ooit geziene scans mee en zijn daardoor vaak al beter en sneller dan de radioloog.

Artificial Intelligence in de zorg

De ontwikkeling van AI in de gezondheidszorg gaat nog niet hard, opschalen kost moeite. Wel zijn er diverse initiatieven in start-up-fase, zoals het via AI postoperatieve wondinfecties of heropnames voorspellen. In de farmacie neemt het gebruik van AI al een enorme vlucht. De ontwikkeltijd van nieuwe medicatie gaat door het gebruik van AI sterk naar beneden. Een computer kan bijvoorbeeld enorme tijdwinst boeken in het proces van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen en het uitvoeren van clinical trials.

Het voorbeeld van de radiologie is wel bekend, maar in de zorg is veel meer mogelijk met AI. Een groot deel van de zorgadministratie gebeurt bijvoorbeeld nog handmatig. Het is vrijwel onbekend dat het mogelijk is om daar AI in te zetten. Deze onbekendheid komt vooral doordat mensen vaak niet weten wat mogelijk is met de grote hoeveelheid beschikbare data. Is dit wel bekend, dan blijkt vervolgens het koppelen van die data en de bijbehorende systemen een lastige klus. Daarbij komt nog dat de mensen die dit kunnen schaars zijn in Nederland.

Artificial Intelligence helpt administratieve lasten te verminderen

Door ervaring met grote datasystemen is het nu mogelijk om alle systemen in een ziekenhuis via een zogenaamde ‘datagateway’ aan elkaar te koppelen. Hierop kan vervolgens een zogenaamde AI-laag komen en kan de computer leren om de beschikbare data te interpreteren. Het is relatief eenvoudig om de computer vervolgens te leren een deel van de registratie en administratie over te nemen.

Het overnemen van registraties en administratie door de computer zorgt voor lastenverlichting. Een arts is bijvoorbeeld minstens twee uur per week bezig met het corrigeren van DBC’s en ICD-10-codes. Dit is enorm arbeidsintensief en zorgt voor frustratie. Bovendien klikt een arts honderden keer per dag door systemen. Denk hierbij aan een dagopname; zoek het patiëntennummer, klik op het opnamenummer, klik de ICD-10-code aan, accordeer, voeg hoofddiagnose toe etc.. Computers met AI kunnen nu al een deel van het ‘klik-werk’ van de arts overnemen. Lees daarover in de blog ‘Artificial Intelligence neemt deel codering ziekenhuis over‘.

Niet alleen digitaliseren maar vooral automatiseren

Als het gaat over discussies als EPD en ChipSoft gaat het in de zorg vaak over het verder digitaliseren. Digitalisering zorgt echter vaak voor nog meer ‘klik-werk’. Er is nog weinig oog voor automatisering, terwijl daar met Artificial Intelligence grote stappen te maken zijn. In het begin zullen dat nog kleine stappen zijn, de computer moet immers nog leren, maar elke minuut die een computer nu al van de administratietijd afhaalt, kan een arts meer besteden aan de patiëntenzorg.

Meer weten over Artificial Intelligence in de zorg?

Neem contact op
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht