Whitepaper First time right-registratie

Goede zorgregistratie is essentieel om patiënten de juiste zorg te kunnen bieden en te zorgen dat een ziekenhuis financieel gezond is en blijft. Juistheid, tijdigheid en volledigheid zijn daarin de belangrijkse speerpunten. First time right-registratie leent zich bij uitstek als uitgangspunt om de registratie van zorg te verbeteren, zowel op kwaliteit als op efficiëntie. 

 

 

Download Document

Deze whitepaper geeft je handvatten hoe je het belang van First time right-registratie onder de aandacht brengt bij zorgprofessionals én hoe je het samen voor elkaar krijgt. 
Download de whitepaper