|  

Referentiejaar voor capaciteitsprofielen: afwegingen om tot een besluit te komen

Het begrotingsseizoen is aangebroken. In deze periode van het jaar worden er in ziekenhuizen vakgroepgesprekken gevoerd om tot een inschatting van de zorgvraag voor volgend jaar en de daaraan gerelateerde omzet te komen. 

Productiecapaciteit mobiel

Om de productiebegroting, capaciteitsbegroting en financiële begroting met elkaar te verbinden, heeft Perfomation de tool Productiecapaciteit ontwikkeld. Of je nu dit product gebruikt of op een andere wijze een capaciteitsbegroting en formatiebegroting opstelt, is het goed om een afweging te maken ten aanzien van het referentiejaar. In deze blog nemen we je mee in welke afwegingen je kunt maken om tot een besluit te komen.

Plussen en minnen

We zien in veel ziekenhuizen dat 2019 nog als basis wordt gebruikt voor de capaciteitsprofielen omdat 2020 niet als betrouwbaar werd geacht vanwege mogelijke COVID-effecten. Maar hoewel er in 2021 nog steeds sprake is van COVID-effecten, ligt 2019 inmiddels ver achter ons. Een lijstje met plussen en minnen maken per referentiejaar kan helpen om te komen tot een onderbouwde keuze voor het referentiejaar. Je kunt hierbij denken aan een aantal elementen:

Zo werkt de tool Productiecapaciteit

In veel ziekenhuizen staan de productiebegroting, capaciteitsbegroting en financiële begroting los van elkaar. Om de begrotingen te verbinden, heeft Performation de tool Productiecapaciteit ontwikkeld. De tool helpt ziekenhuizen om tot een een haalbaar plan met voldoende capaciteit en formatie te komen zodat productiedoelstellingen binnen gestelde normen gehaald worden.

Organisatorische wijzigingen

Wijzigingen in de structuur van een ziekenhuis zijn vaak goed te modelleren. Bijvoorbeeld een wijziging in patiëntenstromen door een lateralisatie. Daarnaast is er in een ouder referentiejaar geen sprake van cohortafdelingen, waardoor er minder wijzigingen benodigd zijn. Er zijn echter bepaalde organisatorische wijzigingen, bijvoorbeeld starten met opnemen zonder bed, die een aanpassing in de brondata vereisen waardoor het mogelijk interessant kan zijn om van referentiejaar te wisselen. Bovendien weten we dat we ook voor 2023 rekening moeten houden met COVID, waardoor het mogelijk niet onterecht is dat dit in de historische data zit.

Patiëntengroepen

Je maakt je wellicht zorgen over het aankomstenpatroon en aanwezigheid van de COVID-patiënten in relatie tot de niet-COVID-patiënten. Mogelijk zijn er door benodigde afschaling van de OK-capaciteit periodes waarin er geen snijdende patiënten van een bepaalde categorie in het ziekenhuis zijn geweest. Door in de productiebegroting te werken met de juiste volumes wordt hier in ieder geval deels voor gecorrigeerd.

Capaciteitsprofielen

De ontwikkelingen van de capaciteitsprofielen door de jaren heen kunnen je helpen te komen tot een onderbouwde beslissing voor het referentiejaar. In deze analyse  zou je kunnen inzoomen op relevante parameters voor de capaciteitsbegroting: het aantal polibezoeken, opnames en bijbehorende ligduur, onderzoeken en operaties met bijbehorende snijtijden per zorgproduct. Belangrijk om hierin mee te nemen is de vraag: welke profielen zijn uiteindelijk het meest representatief voor het jaar 2023?

Op basis van onze profielenbenchmark hebben we gezien dat de profielen van 2021 ten opzichte van 2019 wijzigen op deze capaciteitsparameters. Bijvoorbeeld een daling in ligduur op de kliniek, een daling in het aantal onderzoeken en een stijging in het aantal teleconsulten op de poli. Grote kans dat dit ook voor jouw ziekenhuis geldt. Maar zijn deze profielwijzigingen ook representatief voor de toekomst? Het kan zijn dat er door de beddendruk een grote ligduurreductie is gerealiseerd die volgend jaar niet haalbaar is waardoor 2019 representatief is. Mogelijk is de ligduur juist meer representatief in 2021 omdat je veel verkeerde bed problematiek had in 2019.

Advies over het referentiejaar

Op basis van bovenstaande is het niet mogelijk om een eenduidig advies te geven over het te kiezen referentiejaar. Door bovenstaande afwegingen te delen proberen we te helpen om tot een advies over het gebruik van een bepaald referentiejaar voor de capaciteitsbegroting 2023 te komen.

Uiteraard denken we graag met je mee om tot dit advies te komen. Neem hiervoor contact op met Anneloes Oude Weernink via [email protected]

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector, updates over onze oplossingen en uitnodigingen voor events en gebruikersdagen.

Inschrijven
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht