|  

Beloon specialisten voor hun toegevoegde waarde

In de spreekkamer leggen specialisten de basis voor kwalitatief goede, zinnige en efficiënte zorg. Samen met de patiënt worden hiervoor belangrijke beslissingen genomen. Opereren of niet? Een CT-scan maken of een echo om de diagnose te stellen? Een dag langer laten liggen of naar huis? Al deze beslissingen draaien om veel meer dan alleen ‘productie draaien’. Dat wil niet zeggen dat productie misbaar is: een financieel gezond ziekenhuis kan niet zonder productieve dokters.

Beloon specialisten voor toegevoegde waarde e1585296482361

Specialisten zijn de sleutel tot goede en betaalbare zorg: beloon ze daarvoor. Immers dit is waardoor de zorg goed en betaalbaar is en blijft. Een beloning voor zinnige zorg wordt de komende jaren nog belangrijker aangezien de zorgvraag harder zal stijgen dan de budgetten. Dit komt door technologie, zoals nieuwe dure geneesmiddelen, en een vergrijzende bevolking.

Kwalitatief goede, zinnige en efficiënte zorg

Om deze gedifferentieerde beloning mogelijk te maken heeft Performation het Prestatiemodel ontwikkeld. Dit model maakt het mogelijk om de beloning van specialisten te baseren op meerdere indicatoren. Indicatoren die bijdragen aan kwalitatief goede, zinnige en efficiënte zorg en indicatoren die door de dokter zelf te beïnvloeden zijn:

  • Volgen we de richtlijnen van de beroepsgroep, bijvoorbeeld de Verstandige keuzes van de FMS?
  • Zetten we keuzehulpen in bij specifieke aandoeningen, zoals liesbreuk en galstenen?
  • Benutten we de capaciteit van onze poli en OK optimaal?
  • Ontwikkelt onze productie zich zoals we willen?

Inzicht in deze indicatoren werkt motiverend, maakt gerichte verbeteringen mogelijk en leidt tot een beloning voor de totale prestatie van de specialist. Wordt dit niet te complex? Nee, door het aantal indicatoren te beperken en ze samen te ontwikkelen met dokters houden we het overzichtelijk en relevant voor specialisten.

Elke dag de beste zorg

Medisch specialisten zijn elke dag bezig met het leveren van de beste zorg. In veel ziekenhuizen is de beloning van specialisten gebaseerd op de productie die ze draaien. Met het Prestatiemodel worden specialisten beloond op basis van hun toegevoegde waarde in plaats van alleen hun productiviteit.

Afrekenen op eigen ontwikkeling

Voor het afrekenen wordt de benchmark minder belangrijk: voor de beloning kijken we vooral naar de ontwikkeling van de eigen prestatie. Dat is prettiger, omdat issues van vergelijkbaarheid, tijdigheid en registratieverschillen met de benchmark verdwijnen. Voor het zoeken van verbeterpunten is het natuurlijk nog altijd goed om je aan een benchmark te spiegelen. Op specifieke gebieden waar andere ziekenhuizen koploper zijn, valt veel te leren.

Met het Prestatiemodel maken we het mogelijk de dokter te belonen voor de bijdrage aan kwalitatief goede, zinnige en efficiënte zorg. Op deze manier willen we bijdragen aan de kwalitatief goed en betaalbare zorg in Nederland.

Het Prestatiemodel

Benieuwd of het Prestatiemodel iets voor jouw zorginstelling kan betekenen?

Lees meer
Cta plain vormetaal hoek
Terug naar inspiratie-overzicht