|  

Het onderschatte effect van een dashboard

Stelt u zich voor: de afgelopen periode heeft u met uw managementteam veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen van (sturings)rapportages en dashboards en de daarbij behorende Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s). Een indrukwekkende hoeveelheid informatie is nu beschikbaar gemaakt voor het management en de specialisten van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld om zo goed mogelijk te sturen op de inzet van een juiste verpleegkundigenformatie.

Nieuws het onderschatte effect van een dashboard

Vol verwachting ziet u uit naar de eerste prestatieverbeteringen. Uw dashboards worden echter niet gebruikt en het belang ervan wordt door uw collega’s onderschat. De beoogde prestatieverbeteringen blijven uit. Teleurgesteld vraagt u zich af hoe u moet ingrijpen. Een oorzaak kan het onderschatte effect van een dashboard zijn.

Sinds 2007 is Rob ter Hedde, senior consultant bij Performation, bezig met het verzamelen van antwoorden op het bovengenoemde vraagstuk. Deze antwoorden heeft hij samengevat in het mensgericht prestatiemanagementmodel waar hij sinds 2013 onderzoek naar doet.

Praktische lessen van mensgericht prestatiemanagement

Het model leert praktische lessen. Bijvoorbeeld dat u (veel) meer aandacht moet besteden aan het visualiseren van de data en hoe u zogenaamde ‘KPI-treinen’ formuleert. KPI-treinen zijn logische sets van resultaat- en proces KPI’s die ‘het verhaal achter de data’ vertellen. Ook toont het model het onderschatte effect van een dashboard zijn en het belang aan om ‘met de dashboards onder de arm’ prestatiedialogen met uw team te voeren. 

In een artikel voor Holland Management Review beschrijft Rob zijn empirisch onderzoek en toont hij de werking van dit model aan in de praktijk. Het onderzoek levert het bewijs voor de hypothese die onder het mensgericht prestatiemanagementmodel ligt: ‘zowel de keuze van de KPI’s (inhoud) als de wijze waarop de KPI’s grafisch worden gevisualiseerd (vorm) is van directe invloed op het continue verbeteringsvermogen van een organisatie.’

Meer weten over dashboards en waardevolle data?

Neem contact op
Cta plain vormetaal punt
Terug naar inspiratie-overzicht