Capaciteitssoftware voor de zorg

Zorg draait om de zorg. En om iedereen te kunnen helpen die zorg nodig heeft, is de inzet van je beschikbare capaciteit cruciaal.

Capaciteit in het ziekenhuis staat echter onder druk. Niet in de laatste
plaats door de groeiende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe realiseer je een doelmatige inzet van de beschikbare capaciteit? De inzet van capaciteitssoftware brengt jouw zorgorganisatie stappen verder.

Brochure capaciteitssoftware website

In deze brochure lees je over?

  1. Integraal begroten (financieel, capaciteit, formatie) met de Productiecapaciteit
  2. Bijsturen van de productie met het Tactical control center
  3. Bijsturen van de personeelsinzet en de patiëntplanning met het Operational control center
  4. Verbeteren van roosters en de verpleegkundige norm met Verpleegkundig personeel
  5. Verbeteren van het OK-schema met ORSO
  6. Verbeteren van je prestaties met de Analysers

Terug naar inspiratie-overzicht