Zorgadministratie

Automatisch vullen van financiële bijlagen

Compleet in control over verantwoording

Notiz Zelfonderzoek

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben afgesproken zich gezamenlijk actief in te zetten voor een meer efficiënte en effectieve aanpak van controles van ziekenhuisdeclaraties. Uitgangspunt is, dat de kwaliteit van declaraties verbetert doordat het ziekenhuis de eigen declaraties controleert en hierover verantwoording aflegt aan de zorgverzekeraars middels de Handreiking Rechtmatigheids- controles (Zelfonderzoek). De module ‘Notiz Zelfonderzoek’ ondersteunt de uitvoering van zowel het volledige als het in het kader van de stimuleringsregeling afgeslankte Zelfonderzoek vanaf het in beeld brengen van de data-analyses en deelwaarnemingen, tot aan het vullen van de financiële bijlagen. Alle acties hiertussen, zoals de steekproefgrootte en financiële impact per steekproef bepalen, zijn compleet zelfstandig door het ziekenhuis uit te voeren.

Ryanne Altenburg

Productowner

De voordelen:

  • De tool biedt ondersteuning in het hele proces
  • Jaarlijks opnieuw gecertificeerd
  • Geautomatiseerd financiële bijlagen vullen
  • Gestandaardiseerd rapportageformat
  • Inzet van ervaren consultants