Verkoop en marketing

Prijsniveau kennen

Per product een prijsbenchmark

Benchmark Tarieven

Het belangrijkse onderwerp in de onderhandelingen met een verzekeraar, is het prijsniveau. Een goed (netto-)prijsniveau zorgt ervoor dat u een eerlijke en reële vergoeding ontvangt voor de zorg die u levert. Om houvast te hebben in deze discussie, bieden wij de ‘Benchmark Tarieven’ met tarieven op productniveau van meer dan 25 ziekenhuizen. Hiermee heeft u een goed beeld wat de vergoeding voor elke DBC of OvP-code in de markt is en kunt u uw argumenten richting de verzekeraar stevig onderbouwen.

Mirjam Peters

Productowner

De voordelen:

  • Inzicht in het landelijke prijsniveau per type ziekenhuis
  • Per productcode het landelijke prijsniveau
  • Beschikbaar in excel voor eigen analyses
  • Sterke argumenten richting de verzekeraar