Omzetrisico’s zijn in de afgelopen jaren toegenomen. In onderhandelingen met verzekeraars is het (netto) prijsniveau een belangrijk onderwerp van gesprek. Het is niet eenvoudig om de prijsindexafspraken uit onderhandelakkoorden naar een prijsstelling van alle DBC-zorgproductcodes door te voeren. Met het product Contractering gaat dit gestandaardiseerd en deels geautomatiseerd. 

 

U ziet welke aanpassingen u heeft gemaakt en welke impact dit heeft.  Met de tool Contractering  houdt u overzicht over het proces en de uitkomsten.

Snel en effectief prijslijsten maken

We zorgen dat medewerkers uit het verkoopteam efficiënt de prijslijsten kunnen opbouwen, zodat ze tijd over houden voor waardevolle interpretatie van de uitkomsten. In een overzichtelijk stappenplan worden volume- en prijswijzigingen gedaan. Wat wil je veranderen (bijvoorbeeld prijzen wijzigen naar een referentietarief), op welke groep en wat is de omvang van de wijziging? Tot slot krijg je de opties om de aanpassing omzetneutraal uit te voeren en tarieven vast te zetten na aanpassing. Hierdoor kun je snel en effectief prijslijsten maken.

 Inzicht in tarieven

Met de contracteringmodule kunt u ook eenvoudig analyses maken over het prijsniveau van de producten, dit doet u door prijslijst te vergelijken met referentietarieven. Hierin kunt u standaard een vergelijking maken met de Performation benchmark, Open Dis en de prijslijsten van verschillende verzekeraars onderling. U ziet in één oogopslag hoeveel de tarieven op totaalniveau afwijken ten opzichte van de referentielijst en door middel van de selectiegrafiek kunt u inzoomen op de relevante producten (De selectiegrafiek is een spreidingsgrafiek waarin u een selectie kunt maken op bijvoorbeeld de extreme outliers, of alle tarieven lager dan de refentielijst). Hierna kunt u deze producten ook direct als een groep definiëren, zodat u hierop een volume of prijs aanpassing kunt doorvoeren.

In de lijst van referentietarieven zijn ook de gemiddeld gecontacteerde tarieven van de zorgverzekeraar beschikbaar, deze publiceert elke zorgverzekeraar jaarlijks ten behoeve van de vergoeding van de naturapolis. Hiermee kunt u eenvoudig toetsen of de tarieven die de verzekeraar voorstelt volgens hun eigen cijfers wel marktconform zijn.

Controle door loggen van aanpassingen

We zorgen dat het Verkoopteam volledig in control is door een automatische logging van de wijzigingen. We tonen alle aanpassingen aan de tarieven en volumes die zijn gemaakt. De onderliggende producten waar de aanpassing op van toepassing is zijn eenvoudig naar voren te halen. Als u doorklikt naar een product ziet u vervolgens wie de aanpassingen heeft gemaakt en op welk moment.

Dit werkt ook andersom, wanneer u bijvoorbeeld een jaar na afronding van de prijslijst een vraag krijgt over het tarief van een product kunt u dit product opzoeken en krijgt u een overzicht van alle aanpassingen die op dit product gemaakt zijn. Zo kunt u altijd precies herleiden hoe de tarieven en volumes op totaal en op product niveau tot stand gekomen zijn.

Overzichtelijk

We helpen in de applicatie om overzicht te houden door de benodigde acties en financiële situatie weer te geven. U ziet hoeveel omzet in de offerte is afgesproken, of dit krap of juist ruim is volgens de laatste prognose uit de forecast en of de tarieven laag of hoog zijn ten opzichte van referentietarieven. Als u inzoomt op de verzekeraar ziet u het prijs- en volume-effect van alle gemaakte aanpassingen bij de geselecteerde verzekeraar. Daar kunt u verder focussen op de verschillende subgroepen, zoals A-segment en B-segment en zelf-gedefinieerde kavels. In de benodigde acties kunt u zien of de offerte nog wordt aangepast of bij de verzekeraar ligt ter beoordeling.

Minder fouten

We minimaliseren de kans op fouten bij het opstellen van de offerte door middel van automatische checks. We kijken of er producten uit een oude structuur in de offerte zitten en of er producten uit  het gereguleerde segment een prijs boven het max-tarief hebben.

Contractering vervangt de Excel van waaruit de meeste ziekenhuizen nu de prijslijsten opstellen. Door huidig tempo en complexe aanpassingen bij onderhandelingen is Excel foutgevoeliger bij het opstellen van offertes. Daarnaast is Excel niet geschikt om het juiste inzicht in offertes te bieden.

Bekijk de productpagina van Contractering.

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/09/Marcel-Bosch-200x200.jpg
Marcel Bosch Consultant
‘Contractering maakt het mogelijk om nauwkeurig, overzichtelijk en deels geautomatiseerd prijslijsten te maken voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw ziekenhuis? Ik informeer u graag!’