De zorg voor COVID-19 patiënten heeft de reguliere zorg in de laatste weken van maart 2020 en de eerste week van april grotendeels weggedrukt. De reguliere zorg staat zelfs voor 40 – 60 procent stil. Dat blijkt uit onderzoek van Performation onder negen ziekenhuizen verspreid over heel Nederland. 

 

Performation vergeleek de daadwerkelijk geleverde zorg van 18 maart tot en met 7 april 2020 met data van dezelfde periode vorig jaar. De huidige analyse is over negen ziekenhuizen verspreid over Nederland.

Als we kijken naar de productie op hoofdlijnen, dan zien we in ons onderzoek dat 40 – 60 procent van de reguliere zorg is uitgevallen in de geanalyseerde periode. Er is een daling van spoedzorg, waarbij ook zware ingrepen in aantal zijn gedaald.

Door te kijken naar activiteiten, het overzicht van de opnames en de OK-registratie kunnen we een actueel beeld krijgen zonder te wachten op het afsluiten van DBC-productie.

Productie op hoofdlijnen:
Reguliere zorg staat voor 40 – 60 procent stil

We zien dat de productie op hoofdlijnen sterk gedaald is; de reguliere zorg staat voor 40 – 60 procent stil in periode 18 maart t/m 7 april.

Reguliere ziekenhuiszorg
 • IC: ongeveer 50 procent meer IC-dagen over de periode van 18 maart tot 7 april 2020. Vanaf 21 maart 2020 loopt het heel snel op.
 • Kliniek totaal: 33 procent minder klinische dagen.
  Longgeneeskunde stijgt met 20 procent. De andere specialismes hebben samen 40 procent minder dagen.
 • Poli: 40 procent minder poliklinische contacten.
  Zonder massale inzet belconsulten was deze daling veel groter geweest; er is een stijging in belconsulten met een factor 5. Aanzienlijk verschil tussen snijders en beschouwers: grote beschouwende specialismes dalen met ongeveer 20 procent en de grote snijdende specialismes met 50 procent.
 • OK-uren: 60 procent daling.
  Vrijwel direct vanaf 18 maart 2020.

 

Daling van spoedzorg

Er zijn 40 procent minder SEH-contacten in de vakgroepen die niet direct bij COVID-19 patiënten betrokken zijn. We onderzoeken nog wat voor type zorg dit is. Het gaat in ieder geval niet alleen om ‘lichte’ spoedzorg; zo zijn ook de (acute) PCI’s aanzienlijk afgenomen in aantal.

 • SEH-contacten totaal: 33 procent minder.
  Groot verschil tussen primair COVID-19 specialisme Longgeneeskunde en de rest. Longgeneeskunde ziet 60 procent stijging in SEH contacten. Andere specialismes gaan samen 40 procent omlaag.
 • Cardiologie spoedzorg: PCI 50 procent naar beneden.
  Ook acute PCI’s laten een daling van 30 procent zien.

Onderzochte oncologische zorg gaat door

Van de chemotherapieverstrekkingen vond 75 procent doorgang in de periode van 18 maart tot 7 april. We zoeken de komende week uit of dit continuering is van reeds ingezette behandelingen of ook het opstarten van chemotherapie bij nieuwe patiënten en bij welke oncologische diagnoses de zorg afneemt.

Grote chirurgische ingrepen werden meestal niet afgezegd; ingrepen zoals verwijdering mammacarcinoom en colonresecties zijn in de onderzochte periode voor het grootste deel doorgegaan. Bij de colonresecties zien we in de eerste week van april wel een afname ten opzichte van vorig jaar.

Zoals bekend is de electieve zorg bijna overal stilgelegd: er zijn in de onderzochte periode 95 procent minder cataractoperaties en heup- en knievervangingen gedaan dan in dezelfde periode vorig jaar.

Diagnostiek sterk gereduceerd

De grote diagnostische afdelingen maken een enorme daling door:

 • Klinisch-chemische diagnostiek daalt met 35 procent (alleen analyse over laatste weken maart) en radiologie zelfs met 65 procent.
 • Van de scopieën (colo, maag, sigmoïd, rectum) is 75 procent afgezegd.
 • Specifieke oncologische diagnostiek gaat door. Hiervoor hebben we gekeken naar uit het aantal diagnostische lymfeklierextirpaties en verwijdering van de poortwachterklier dat nog uitgevoerd is.

Actuele informatie

We voeren deze monitor uit voor ziekenhuizen zodat ze weten hoe hun situatie zich verhoudt tot de rest van Nederland en we doen dit voor beleidsmakers (NZa, VWS) zodat ze beschikken over zeer actuele informatie in een periode dat naast de COVID-19 ook de stroom van reguliere zorg weer zal worden opgestart.

Volgende week volgt een nieuwe monitor. We willen hiermee zoveel mogelijk belangrijke vragen beantwoorden. Zoals: Hoe ontwikkelt de geleverde zorg zich in specifieke patiëntengroepen? Houdt de populariteit van telefonische consulten aan? Worden nieuwe patiënten ingepland voor grote ingrepen?

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/10/Thomas-Herngreen_200.jpg
Thomas Herngreen Business lead Financieel

De juiste informatie is onmisbaar

Deze situatie is uniek en voor iedereen nieuw. Het is belangrijk om snel van elkaar te kunnen leren. De juiste informatie is hierin onmisbaar. Als onderzoeker van deze monitor ben ik geïnteresseerd is uw feedback. Wilt u een analyse over uw ziekenhuis, neem contact met mij op via t.herngreen@performation.com of bel mij via. 06 83 59 82 57.
PERFORMATION HELPT ZORGORGANISATIES

Ondersteuning in strijd tegen COVID-19

We bevinden ons in een historische situatie. COVID-19 legt een groot deel van de wereld stil. Daar tegenover staat dat het virus ziekenhuizen en andere zorginstellingen juist tot uiterste krachtsinspanningen drijft. Er wordt een zeer groot beroep gedaan op uw organisatievermogen en uw mensen. We wensen u daarbij alle kracht en bieden graag de nodige ondersteuning.
Covid-19 Dashboards