Verkoop, planning & control

Inzicht in omzetrisico's

Grip op productie

Prognose

Afspraken met verzekeraars vragen ziekenhuizen steeds meer om tijdig grip te krijgen op de omzetontwikkeling, over- en ondervulling van afspraken, productieontwikkeling en prijsstelling.

De tool Prognose biedt deze grip en controle op productie en omzet door de zorginstelling van consistente managementinformatie te voorzien. Op basis van Prognose is de zorginstelling in staat zelfstandig de productie en omzet te monitoren en te voorspellen. Hierbij houden we rekening met wijzigingen in de regelgeving en gemaakte afspraken.

Mirjam Peters

Productowner

De voordelen

  • Monitoren en prognotiseren van productie
  • Inzicht in vulling van contracten met zorgverzekeraars
  • Inzicht in opbouw en betrouwbaarheid van de prognose
  • Inzicht in ontwikkeling van de productie
  • Grip op oorzaak van productieverschillen