Capaciteitsmanagers en financials

Verbindt productie, capaciteit en financiën

Faciliteert een haalbaar begrotingsproces

Productiecapaciteit

De productiebegroting, de capaciteitsbegroting en de financiële begroting worden in ziekenhuizen vaak grotendeels onafhankelijk van elkaar opgesteld, terwijl deze sterk aan elkaar verbonden zijn.

De ‘Productiecapaciteit’ is ontwikkeld om de verbinding te leggen tussen de drie gebieden. De tool biedt het ziekenhuis de mogelijkheid om op basis van de productiebegroting en -afspraken integraal de benodigde poli, OK en beddencapaciteit op jaarbasis te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de dynamiek in de zorg(vraag), de financiële begroting en verplaatsing van zorg. Hiermee komt een ziekenhuis op jaarbasis tot een optimale toewijzing van capaciteit.

Floris Beltman

Productowner

De voordelen:

  • Benodigde capaciteit op basis van productiebegroting rekening houdend met variabiliteit van zorg
  • Aansluiten op capaciteiten die in de praktijk gepland worden
  • FTE-begroting op basis van benodigde capaciteit
  • Diverse scenario’s doorrekenen, ook voor specifieke patiëntgroepen