Tijdig bijsturen om doelen te halen en lange wachtlijsten te voorkomen

Een ziekenhuis maakt jaarlijks een plan waarin is vastgelegd met welke capaciteit het ziekenhuis zorg gaat leveren en wanneer. De zorgvraag wijzigt en daarom is bijsturing nodig om doelstellingen te behalen. Stuur je niet tijdig bij, dan ontstaan langere wachtlijsten, neemt de werkdruk toe, komt de kwaliteit van zorg onder druk te staan en is de kans op inefficiënt gebruik van mensen en middelen groter. Ook ligt het gevaar op de loer dat de afgesproken productie niet gehaald wordt.

Hoe werkt het?

Het Tactical control center  stelt het ziekenhuis in staat om de strategische doelen te koppelen aan de operationele realisatie. Op basis van de realisatie geeft de software een voorspelling van de mate waarin het plan gerealiseerd wordt. Daarmee laat het toekomstige effecten zien van tactische keuzes op de productie en de beschikbare capaciteiten.

Voor deze integrale sturing worden het plan en de realisatie bekeken vanuit twee invalshoeken: patiëntgroepen en capaciteiten.

Voordelen

  • Behalen productiedoelstelling binnen vastgestelde prestaties en kosten
  • Grip op patiëntstromen tussen afdelingen
  • Verkleint noodzaak ad-hoc reageren op operationeel niveau
  • Faciliteert de dialoog tussen alle stakeholders van de patiëntenstroom
  • Tactische scenario’s doorrekenen en bijstellen van het jaarplan
  • Informatie altijd compleet door signalering bij niet gekoppelde productie

Vraag een demo aan

Graag weten hoe het werkt? Laat een bericht achter en wij nemen contact met je op voor een demonstratie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Grip op capaciteitsgebruik

Krijg meer grip op capaciteitsgebruik van jouw ziekenhuis, het werkklimaat en de toegankelijkheid van de zorg door middel van tactisch sturen.

Hospital control center

Meer capaciteitssoftware

De capaciteitssoftware van Performation helpt bij een doelmatige inzet van jouw poliklinieken, OK’s, bedden en zorgpersoneel.

Tactisch control center