Medisch specialisten

Eerlijke beloning

Drijvende kracht achter verbetering

Prestatiemodel

De toekomst vraagt om zinnige, zuinige en kwalitatief hoogstaande zorg. We willen dat medisch specialisten en het ziekenhuis zich hiervoor samen inzetten. Het helpt als de financiële prikkels goed liggen. Daarvoor zorgt het Prestatiemodel. Het model is gebaseerd op KPI’s die zowel belangrijk zijn voor u als medisch specialist en ook voor het ziekenhuis. De KPI’s gaan in op diverse deelgebieden, zoals: kwaliteit van zorg, productiviteit, werklast en werklust, begroting en omzet.

Thomas Herngreen

Productowner

De voordelen:

  • Vooruitstrevend beloningsmodel voor medisch specialisten
  • Eerlijke verdeling inkomsten op basis van data
  • Kpi's met gelijkgerichte doelen
  • Sturen op productiviteit, kwaliteit en werklast
  • Dagelijks inzicht in kpi's