Efficiënt en doelmatig functioneren

Eén van de continue uitdagingen voor een zorgorganisatie is efficiënt en doelmatig functioneren. Uiteraard wil elke zorgverlener en bestuurder zorgvuldig omgaan met de publieke middelen die hij/zij besteedt. Maar hoe weet je of de zorgprocessen in jouw organisatie efficiënt zijn en of het doelmatige zorg levert?

We identificeren waar jij nog verder kunt optimaliseren. We geven aan hoe anderen dezelfde zorg verlenen en op welke punten jouw zorgorganisatie hiervan afwijkt. Door samen in gesprek te gaan en de afspraken te monitoren, helpen we je om te verbeteren. Jij krijgt efficiëntere en doelmatiger zorgprocessen die toekomstbestendig zijn en daarmee loop je voorop in de zorg.

Verhalen van zorgorganisaties

Inzicht in de prestaties van jouw ziekenhuis

Met de financiële software krijg je grip op de prestaties van jouw ziekenhuis

Hoe doet jouw zorgorganisatie het ten opzichte van andere zorgorganisaties?

Voor onderbouwing voor gerichte verbeterplannen maakt Performation benchmarks. Er zijn benchmarks beschikbaar op het gebied van productie, kwaliteit, tarieven, kosten en doelmatigheid, capaciteit en FTE’s.

Inzicht in kostprijzen is onmisbaar bij sturing

Met dit product krijg je inzicht in hoeveel geld is uitgegeven per afdeling en per kostensoort, welke activiteiten er zijn uitgevoerd op die afdeling en wat de relatie is tussen de kosten en activiteiten.

Kostprijzen

Een goede prognose van de productie is noodzaak

Onafhankelijk van regelgeving biedt Prognose grip en controle, mede door consistente managementinformatie. Hiermee is het ziekenhuis in staat de productie, schadelast en omzette monitoren en te voorspellen, afgezet tegen gemaakte afspraken bij elke verzekeraar. Daarnaast wordt een link gelegd naar de, voor de komende maanden, ingeplande capaciteit.

Snel en effectief prijslijsten maken

De uitkomst van onderhandelingen met verzekeraars heeft een grote impact op het financiële resultaat van het ziekenhuis. Fouten in dit proces wil je minimaliseren. Er is inzicht nodig om tot een goedeindresultaat te komen: hoe staan de onderhandelingen ervoor, hoe relateren tarieven aan referentietarieven en welke aanpassingen wil je doorvoeren en documenteren?

Snel en effectief prijslijsten maken

Een eerlijke beloning voor medisch specialisten

Het Prestatiemodel is een flexibel honorariumverdeelmodel dat gelijkgerichtheid stimuleert. Met dit model worden de financiële prikkels bij de strategische doelen van medisch specialisten én het ziekenhuis gelegd.

https://performation.com/wp-content/uploads/2021/03/Maarten-vd-Wilt-250x250-1.jpg
Maarten van der Wilt Business area manager

Financieel management op orde

‘Krijg het financieel management van jouw zorgorganisatie op orde. Neem contact met mij op via onderstaand formulier en ik ga graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.’

Neem contact met ons op

voor de mogelijkheden voor jouw ziekenhuis.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.