Voor sterk capaciteitsmanagement in het ziekenhuis

Zorg die duurder wordt, verpleegkundigen die rennen en vliegen en patiënten die aandacht en de juiste zorg willen. Het in balans brengen van kwaliteit van zorg, een gezond arbeidsklimaat en dat voor een goede prijs is voor elk ziekenhuis een grote uitdaging. Integraal capaciteitsmanagement is de oplossing. Dat is niet alleen het implementeren van slimme software die capaciteiten inzichtelijk maakt, integraal capaciteitsmanagement betekent ook het voeren van het juiste gesprek met de juiste betrokkenen.

Het adequaat inzetten van capaciteiten en de organisatie meenemen in capaciteitsmanagement vraagt vakmanschap.

Capaciteitsmanagement in de zorg

De TOPclass Hospital Capacity Management is een opleiding in capaciteitsmanagement die zorgprofessionals klaarstoomt voor de cruciale rol van capaciteitsmanager of -adviseur. Een rol die onmisbaar is binnen een financieel gezond ziekenhuis dat hoogwaardige patiëntenzorg levert.

Opleiding integraal capaciteitsmanagement

Gedurende een intensief programma van 11 maanden ontwikkel je essentiële kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een adequate uitoefening van de functies adviseur of manager integraal capaciteitsmanagement in het ziekenhuis. Naast de theoretische modules die ingaan op wat je doet op welke sturingsniveaus en het maken van (integrale) capaciteitsbepalingen voor de poli, OK en de kliniek leer jij capaciteitsmanagement een sterke positie binnen het ziekenhuis te geven. Want capaciteitsmanagement is meer dan een project met een begin, een eind en daartussenin een aantal stappen. Het is een fundamenteel onderdeel van de organisatie.

Heb belang van goed capaciteitsmanagement

Nederlandse ziekenhuizen opereren in een dynamische omgeving. Door een toenemende vraag en een groeiend ‘duurder’ zorgaanbod stijgen zorgkosten en dat brengt spanning in de financiering met zich mee. Daarnaast legt COVID-19 een constante druk op de beschikbaarheid van bedden en personeel. De belangrijkste uitdaging voor een ziekenhuis is het realiseren van een optimale verbinding tussen maximale kwaliteit van zorg, een goed werkklimaat en een patiëntgericht serviceniveau.

Integraal capaciteitsmanagement (ICM) is hierop het antwoord. Door beschikbare capaciteiten adequaat in te zetten, kunnen we de patiënt centraal blijven stellen en kwalitatief hoogwaardige zorg leveren, terwijl we de kosten onder controle houden. Capaciteitsmanagers  en – adviseurs spelen in dit veld een cruciale rol.

Dit leer je in de TOPclass

Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen: Fundamentals, Practice, Specialty en een Real Life Case.

De fundamentals geven een introductie op de basisprincipes, methoden en technieken van capaciteitsmanagement.

In de practice modules ga je aan de slag op alle niveaus van capaciteitssturing.

Het specialty blok bestaat uit vier modules. Twee inhoudelijke modules die goed aansluiten bij de actuele vragen in de zorg: personeel (workforce) en financieel management. De laatste twee modules gaan over adviesvaardigheden en effectief vorm geven aan veranderprocessen om toepassing in de praktijk binnen je organisatie te duurzaam realiseren. Hierin wordt dieper ingegaan op het in beweging krijgen van de organisatie en wat jouw rol daarin kan zijn.

Tijdens de real life case word je uitgedaagd om in twee dagen tijd een bestaand probleem in een Nederlands ziekenhuis op te lossen. Je werkt uitsluitend met casuïstieken en (geanonimiseerde) data van bestaande Nederlandse ziekenhuizen.

Tijdens deze opleiding capaciteitsmanagement heb je de beschikking over verschillende geavanceerde tools voor (scenario)analyse, capaciteitsbepaling en optimalisatie.

Belangrijke informatie

Datum

Start op 15 februari 2023

Tijd

Van 9:30 – 17:00 uur of van 9:30 – 20:00 uur

Locatie

Auditorium Performation

Prijs

 6.995,– (excl. btw)

Inclusief

Lunches en diners op trainingsdagen tot 20.00 uur

Exclusief

Hotelovernachtingen, overige maaltijden en reiskosten

Algemene voorwaarden

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden training van toepassing.

De opleiding

 • is voor zorgprofessionals met een HBO+/academisch werk- en denkniveau.
 • is voor zorgprofessionals met minimaal 3 jaar werkervaring binnen een ziekenhuis.
 • vormt een uitstekend vervolg op de Masterclass Patientenlogistiek en Capaciteitsmanagement NVZ.
 • levert de deelnemers een certificaat op |

Programma opleidingsdagen

Blok I - Fundamentals

Module I: Capaciteitsmanagement
Woensdag 15 en donderdag 16 februari 2023

 • Wat is integraal capaciteitsmanagement;
 • Framework voor integraal capaciteitsmanagement;
 • Integraal besturingsmodel voor ziekenhuizen;
 • Process Management Triangle;
 • Concepten, methoden en technieken;
 • Integraal capaciteitsbesturingsmodel voor ziekenhuizen;
 • Self-assesment.

Module II: Business Analytics en optimalisatiemodellen
Maandag 20 en dinsdag 21 maart 2023

 • Kwantitatieve methoden en technieken;
 • Prestatie – analyse;
 • Statistiek en kansberekening;
 • Modelleren;
 • Modellen en technieken voor optimalisatie;
 • Wachtrijtheorie;
 • Inrichtingsprincipes.

Blok II - Practice

Module III: Strategisch capaciteitsmanagement
Dinsdag 25 april 2023

 • Wat is strategisch capaciteitsmanagement?;
 • Het opstellen van een productiebegroting;
 • Het bepalen van de benodigde capaciteit;
 • Van capaciteitbegroting naar een financiële begroting;
 • Het opstellen van de capaciteitsjaarplannen voor Polikliniek, OK en Kliniek, inclusief prestatienormen en uitgangspunten.

Module IV: Tactische planning
Maandag 15 mei 2023

 • Wat is tactische planning?;
 • De integraliteit van planning;
 • Planning als bedrijfskritisch proces;
 • Het ontwerpen van een spreekuurraster;
 • Wachtlijst management;
 • Afstemming tussen OK en Beddenhuis;
 • Concepten, methoden en technieken;
 • Prestatienormen en uitgangspunten.

Module V: Operationele planning en operationele sturing
Maandag 12 juni 2023

 • Wat is operationele planning, de doelfunctie en de volgordelijkheid?;
 • Plannings methoden en concepten (bijvoorbeeld MRP);
 • Professionaliseren van de planfunctie;
 • Meten van de kwaliteit van de planning en beslissingsondersteuning;
 • Van ad hoc sturing naar stabilisatie;
 • Wat is operationele sturing;
 • Sturen op prognoses;
 • Structuur, spelregels en beslisbomen;
 • Prestatienormen en uitgangspunten.

Module VI: Sturen op prestaties
Maandag 18 september 2023

 • De kracht van inzicht;
 • Wat zijn kritische proces indicatoren (KPI’s);
 • Hoe je met de keuze van KPI’s het gedrag van mensen beïnvloed;
 • Het onderschatte belang van datavisualisatie;
 • Het gebruik van dashboards om prestaties te verbeteren.

Blok III - Specialty

Module VII: Personeel (workforce)
Maandag 9 oktober 2023

 • Evidence Based Nurse Staffing;
 • Zorgzwaarte en werkdruk;
 • Dynamische capaciteitsplanning met jaarurensystematiek (JUS);
 • Flexibilisering van personeel;
 • Formatiebepaling en roostering;
 • Operationeel sturen;
 • Prestatienormen en uitgangspunten.

Module VIII: Financiën en capaciteit
Maandag 13 november 2023

 • Het Nederlandse zorgsysteem;
 • Financieringsstructuren en DBC systematiek;
 • De impact van actuele zorgtrends;
 • De historie van financieren in de zorg;
 • De driehoek patient-verzekeraar-zorgverlener;
 • Wat is financieel management? Introductie van de belangrijkste thema’s als omzet, onderhandelen, kosten, marge, begroten en portfolio;
 • Faillissementen in de zorg: wat is het bestaansrecht van een ziekenhuis?

Module IX: Analyse, onderzoek en advies vaardigheden
Dinsdag 12 december 2023

 • Vraagstellling, probleemstelling, probleemverkenning;
 • Opstellen van het onderzoeksdesign;
 • Uitvoeren van onderzoek en toetsen van resultaten;
 • Formuleren van conclusies en advies;
 • Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk;
 • Omgaan met weerstand en lastige situaties;
 • Presenteren van het advies.

Module X: Effectief werken aan verandering in je organisatie of team
Maandag 15 januari 2023 

 • Hoe snap je wat er speelt in je organisatie en waarom verandering soms zo stroperig gaat?;
 • Hoe krijg je de beweging op gang om te gaan veranderen en vernieuwen?;
 • Wat betekent dit voor je eigen rol en gedrag als ‚veranderaar’?;
 • Welke taal & tools kun je inzetten om de effectiviteit van veranderingen te vergroten?

Blok IV - Real Life Case

Module XI: Praktijkopdracht
2 dagen in een ziekenhuis, datums nader te bepalen. 

De Real life case vormt de afsluiting van het programma. Je gaat in twee dagen in een bestaand Nederlands ziekenhuis een concreet vraagstuk oplossen. Dit doe je in team- en competitieverband. Aan het eind van de twee dagen presenteer je jouw bevindingen aan het management en artsen van het betreffende ziekenhuis.

De editie voor februari 2023 is vol! Schrijf je nu in voor de najaarseditie van 2023

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG_5031-BEW-72dpi.jpg
Marije Wouters Manager Academy

Klaar voor de volgende stap?

‘Goede capaciteitsmanagers zijn onmisbaar in elk ziekenhuis. Alleen met een goede planning en juiste verdeling van capaciteiten zijn ziekenhuis medewerkers in staat de juiste zorg te leveren. Ben jij klaar voor deze opleiding in capaciteitsmanagement?’

'Capaciteitsmanagement is de fundering van een ziekenhuis'

Annemijn Houwers, projectleider ICM & Capaciteitsplanner OC in Slingeland Ziekenhuis volgde de TOPclass Hospital Capacity Management. Ze vertelt wat het haar én het ziekenhuis heeft opgeleverd.

Bekijk de video
Zij behaalden hun cerficaat voor deze

opleiding integraal capaciteitsmanagement in de zorg

De TOPclass Hospital Capacity Management leidt zorgprofessionals op tot adviseur/manager integraal capaciteitsmanagement. Je ontwikkelt essentiële kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het uitvoeren van deze functies in het ziekenhuis. Ontmoet een paar van de vele zorgprofessionals die jou voorgingen en een TOPclass-certificaat ontvingen.