TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT

Voor sterk capaciteitsmanagement in het ziekenhuis

Voldoende capaciteit is voor een ziekenhuis een basisvoorwaarde om de medisch specialisten in staat te stellen dagelijks verantwoorde zorg te leveren. Gedurende een intensief programma van 11 maanden ontwikkelt u essentiële kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een adequate uitoefening van de functies adviseur of manager integraal capaciteitsmanagement in het ziekenhuis.

Heb belang van goed capaciteitsmanagement

Voldoende capaciteit is voor een ziekenhuis een basisvoorwaarde om de medisch specialisten in staat te stellen dagelijks verantwoorde zorg te leveren. Tegelijkertijd hangt aan alle capaciteit een prijskaartje. De ontwikkelingen in de zorg, als personeelskrapte op de arbeidmarkt en financiële gezondheid van ziekenhuizen, noodzaken ziekenhuizen heden ten dage tot een gepast en doelmatig gebruik van de mensen- en middelencapaciteit. Meer capaciteit beschikbaar stellen dan nodig is niet meer te verantwoorden en schaadt de toekomstbestendigheid van het ziekenhuis. Te weinig capaciteit is direct van invloed op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en de waardering van de dienstverlening door patiënten. In dit speelveld ligt de toegevoegde waarde van integraal capaciteitsmanagement. Met de TOPclass Hospital Capacity Management biedt Performation HOTflo een leerweg die opleidt tot adviseur/manager integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen. Gedurende een intensief programma van elf maanden ontwikkelt u essentiële kennis en vaardigheden die vereist zijn voor een adequate uitoefening van deze functies.

Dit leer je in de TOPclass

Het programma is opgebouwd uit vier onderdelen: Fundamentals, Practice, Specialty en een Real Life Case.

De fundamentals geven een introductie op de basisprincipes, methoden en technieken van capaciteitsmanagement.

In de practice modules gaat u aan de slag op alle niveaus van capaciteitssturing.

Het specialty blok bestaat uit vier modules. Twee inhoudelijke modules die goed aansluiten bij de actuele vragen in de zorg: personeel (workforce) en financieel management. De laatste twee modules gaan over adviesvaardigheden en effectief vorm geven aan veranderprocessen om toepassing in de praktijk binnen je organisatie te duurzaam realiseren. Hierin wordt dieper ingegaan op het in beweging krijgen van de organisatie en wat uw rol daarin kan zijn.

Tijdens de real life case wordt u uitgedaagd om in twee dagen tijd een bestaand probleem in een Nederlands ziekenhuis op te lossen. U werkt uitsluitend met casuïstieken en (geanonimiseerde) data van bestaande Nederlandse ziekenhuizen.

Tijdens het programma heeft u de beschikking over verschillende geavanceerde tools voor (scenario)analyse, capaciteitsbepaling en optimalisatie.

Bekijk de video
ZIJ GINGEN JE VOOR...

...en behaalden het certificaat

De TOPclass Hospital Capacity Management leidt zorgprofessionals op tot adviseur/manager integraal capaciteitsmanagement. Je ontwikkelt essentiële kennis en vaardigheden die vereist zijn voor het uitvoeren van deze functies in het ziekenhuis. Ontmoet een paar van de vele zorgprofessionals die jou voorgingen en een TOPclass-certificaat ontvingen.

De opleiding

 • is voor zorgprofessionals met een HBO+/academisch werk- en denkniveau.
 • is voor zorgprofessionals met minimaal 3 jaar werkervaring binnen een ziekenhuis.
 • vormt een uitstekend vervolg op de Masterclass Patientenlogistiek en Capaciteitsmanagement NVZ.
 • levert de deelnemers een certificaat op | uitreiking op 8 september 2022

Belangrijke informatie

Datum

Start op 20 september 2021

Tijd

Van 9.30 – 17.00 uur of van 9:30 – 20:00 uur

Locatie

Auditorium Performation * 

Prijs

€5.995,- (excl. btw)

Inclusief

Lunches en diners op trainingsdagen tot 20.00 uur

Exclusief

Hotelovernachtingen, overige maaltijden en reiskosten

Algemene voorwaarden

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden training van toepassing.

* I.v.m. COVID-19 vinden de opleidingsdagen momenteel online plaats. Wanneer de situatie het weer toelaat, gaan we de opleidingsdagen weer in ons Auditorium verzorgen. Daarbij houden we ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.

Programma opleidingsdagen

Blok I

Fundamentals

Module I: Capaciteitsmanagement
Maandag 20 september & dinsdag 21 september 2021

 •  Wat is integraal capaciteitsmanagement;
 • Framework voor integraal capaciteitsmanagement;
 • Integraal besturingsmodel voor ziekenhuizen;
 • Process Management Triangle;
 • Concepten, methoden en technieken;
 • Integraal capaciteitsbesturingsmodel voor ziekenhuizen;
 • Self-assesment.

Module II: Business Analytics en optimalisatiemodellen
Maandag 11 oktober & dinsdag 12 oktober 2021

 • Kwantitatieve methoden en technieken;
 • Prestatie – analyse;
 • Statistiek en kansberekening;
 • Modelleren;
 • Modellen en technieken voor optimalisatie;
 • Wachtrijtheorie;
 • Inrichtingsprincipes.

Blok II

Practice

Module III: Strategisch capaciteitsmanagement
Maandag 8 november 2021

 • Wat is strategisch capaciteitsmanagement?;
 • Het opstellen van een productiebegroting;
 • Het bepalen van de benodigde capaciteit;
 • Van capaciteitbegroting naar een financiële begroting;
 • Het opstellen van de capaciteitsjaarplannen voor Polikliniek, OK en Kliniek, inclusief prestatienormen en uitgangspunten.

Module IV: Tactische planning
Maandag 6 december 2021

 • Wat is tactische planning?;
 • De integraliteit van planning;
 • Planning als bedrijfskritisch proces;
 • Het ontwerpen van een spreekuurraster;
 • Wachtlijst management;
 • Afstemming tussen OK en Beddenhuis;
 • Concepten, methoden en technieken;
 • Prestatienormen en uitgangspunten.

Module V: Operationele planning en operationele sturing
Maandag 17 januari 2022

 • Wat is operationele planning, de doelfunctie en de volgordelijkheid?;
 • Plannings methoden en concepten (bijvoorbeeld MRP);
 • Professionaliseren van de planfunctie;
 • Meten van de kwaliteit van de planning en beslissingsondersteuning;
 • Van ad hoc sturing naar stabilisatie;
 • Wat is operationele sturing;
 • Sturen op prognoses;
 • Structuur, spelregels en beslisbomen;
 • Prestatienormen en uitgangspunten.

Module VI: Sturen op prestaties
Maandag 14 februari 2022

 • De kracht van inzicht;
 • Wat zijn kritische proces indicatoren (KPI’s);
 • Hoe je met de keuze van KPI’s het gedrag van mensen beïnvloed;
 • Het onderschatte belang van datavisualisatie;
 • Het gebruik van dashboards om prestaties te verbeteren.

Blok III

Specialty

Module VII: Personeel (workforce)
Maandag 14 maart 2022

 • Evidence Based Nurse Staffing;
 • Zorgzwaarte en werkdruk;
 • Dynamische capaciteitsplanning met jaarurensystematiek (JUS);
 • Flexibilisering van personeel;
 • Formatiebepaling en roostering;
 • Operationeel sturen;
 • Prestatienormen en uitgangspunten.

Module VIII: Financiën en capaciteit
Maandag 11 april 2022

 • Het Nederlandse zorgsysteem;
 • Financieringsstructuren en DBC systematiek;
 • De impact van actuele zorgtrends;
 • De historie van financieren in de zorg;
 • De driehoek patient-verzekeraar-zorgverlener;
 • Wat is financieel management? Introductie van de belangrijkste thema’s als omzet, onderhandelen, kosten, marge, begroten en portfolio;
 • Faillissementen in de zorg: wat is het bestaansrecht van een ziekenhuis?

Module IX: Analyse, onderzoek en advies vaardigheden
Maandag 16 mei 2022

 • Vraagstellling, probleemstelling, probleemverkenning;
 • Opstellen van het onderzoeksdesign;
 • Uitvoeren van onderzoek en toetsen van resultaten;
 • Formuleren van conclusies en advies;
 • Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk;
 • Omgaan met weerstand en lastige situaties;
 • Presenteren van het advies.

Module X: Effectief werken aan verandering in je organisatie of team
Maandag 13 juni 2022

 • Hoe snap je wat er speelt in je organisatie en waarom verandering soms zo stroperig gaat?;
 • Hoe krijg je de beweging op gang om te gaan veranderen en vernieuwen?;
 • Wat betekent dit voor je eigen rol en gedrag als ‚veranderaar’?;
 • Welke taal & tools kun je inzetten om de effectiviteit van veranderingen te vergroten?

Blok IV

Real Life Case

Module XI: Praktijkopdracht
2 dagen in een ziekenhuis, datums nader te bepalen. 

De Real life case vormt de afsluiting van het programma. U gaat in twee dagen in een bestaand Nederlands ziekenhuis een concreet vraagstuk oplossen. Dit doet u in team- en competitieverband. Aan het eind van de twee dagen presenteert u uw bevindingen aan het management en artsen van het betreffende ziekenhuis.

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG_5031-BEW-72dpi.jpg
Marije Wouters Manager Academy

Klaar voor de volgende stap?

‘Goede capaciteitsmanagers zijn onmisbaar in elk ziekenhuis. Alleen met een goede planning en juiste verdeling van capaciteiten zijn ziekenhuis medewerkers in staat de juiste zorg te leveren. Ben jij klaar voor de volgende stap?’

Schrijf u in voor TOPclass Hospital Capacity Management

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Annemijn Houwers volgde de TOPclass

'Capaciteitsmanagement is de fundering van een ziekenhuis'

Annemijn Houwers, projectleider ICM & Capaciteitsplanner OC in Slingeland Ziekenhuis volgde de TOPclass Hospital Capacity Management. Ze vertelt wat het haar én het ziekenhuis heeft opgeleverd.