GEBRUIKERSTRAINING NOTIZ

Voor een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie

Een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie is van groot belang voor een ziekenhuis. De tool Notiz helpt ziekenhuizen om fouten en/of onvolledigheden in het ZIS zo vroeg mogelijk in het proces te signaleren en terug te leggen bij degene die de zorgactiviteit registreerde om zo te voorkomen dat de fout in de toekomst vaker gemaakt wordt. In Notiz zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar om de tool volledig naar de situatie van het ziekenhuis aan te kunnen passen. De vele mogelijkheden in Notiz vereisen ook de nodige kennis van de functioneel beheerder. Tijdens deze training leert de deelnemer optimaal gebruik maken van de mogelijkheden in Notiz die de zorgregistratie processen verbeteren.

De training omvat een combinatie van gebruik van software, een aanpak en een set aan werkafspraken die zorgen voor een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie. De samenwerking tussen de tool en de processen zorgt ervoor dat administratieve processen in het ziekenhuis verbeteren. Ook worden de  best practices van organisaties behandeld die leiden tot een first time right registratie.

Het belang van een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie

Een juiste, tijdige en volledige zorgregistratie is van groot belang voor een ziekenhuis. De zorgregistratie kost een arts, verpleegkundige of zorgadministratief medewerker veel tijd en vereist de nodige DBC-kennis. De tool Notiz biedt ziekenhuizen de mogelijkheid om alle registrerende medewerkers hierbij de ondersteunen. Notiz haalt ’s nachts de data op vanuit het ZIS waarna de controleregels over de data gedraaid worden. Zodra een bepaalde zorgactiviteit  niet goed of niet geregistreerd is, signaleert Notiz dit en ziet u  dit de volgende dag terug op een werklijst. Afhankelijk van hoe het ziekenhuis het inricht, kan de fout rechtstreeks teruggelegd worden bij degene die de zorgactiviteit  heeft geregistreerd. Op deze manier krijgt een medewerker uit het ziekenhuis directe feedback op zijn/haar manier van registeren en wordt de fout en/of onvolledigheid toegelicht met behulp van een verbeteradvies om zo de first time right registratie te verhogen.

De tool Notiz kan volledig ingericht worden naar de wensen van het ziekenhuis. Zo is het mogelijk om bepaalde werklijsten bij de centrale administratie te beleggen en andere werklijsten bij de eindgebruikers te beleggen. Mocht u dit tussentijds willen wijzigen, dan is dit ook mogelijk. Ook heeft het ziekenhuis de mogelijkheid om de standaard verbeteradviezen aan te passen naar de situatie van het ziekenhuis, bijvoorbeeld door aan te geven hoe de signaleringen opgelost moeten worden in het ZIS. De functioneel beheerder van Notiz krijgt deze wijzigingsverzoeken en kan de standaardinstellingen van Notiz aanpassen naar de situatie van het ziekenhuis.

Dit leer je in de training

Het programma is opgebouwd uit twee onderdelen: het gebruik en beheer.

De module Zorgregistratie processen met Notiz geeft een introductie op de basis principes, menu-onderdelen en functionaliteiten van Notiz.

In de module Beheer van zorgregistratie processen met Notiz gaat u dieper in op een aantal functionaliteiten van Notiz die essentieel is voor een functioneel beheerder. U krijgt nadere toelichting op de expressie-taal (een versimpelde vorm van SQL) die in Notiz wordt gebruikt voor een controleregel en de toewijzing van de signaleringen. Vervolgens gaat u zelf aan de slag met het aanpassen van reeds bestaande controleregels en tot slot wordt u uitgedaagd zelf een nieuwe controleregel te ontwikkelen.

Na het volgen van module 1 bent u in staat:

  • De verschillende menu-onderdelen van Notiz te begrijpen en te gebruiken
  • Gebruikers toegang te geven tot Notiz en de bijbehorende rechten toe te kennen
  • Een controleregel op on demand te testen
  • De prioritering aan een controleregel/pakket toe te kennen
  • Controleregels naar de testomgeving en productieomgeving over te halen
  • Een resultaatdefinitie aan te passen

Na het volgen van module 2 bent u in staat:

  • De expressie van een controleregel te begrijpen en aan te passen
  • De expressie voor een nieuwe controleregel te schrijven
  • De signaleringen op de werklijsten aan de juiste werklijst toe te wijzen
  • Software Update en audit processen zelf te begeleiden

Belangrijke informatie

Datum

Dinsdag 30 juni 2020

Tijd

Module Notiz Gebruik van 09.00 tot 12.30 uur
Module Notiz Beheer van 13.30 tot 17.00 uur

Locatie

Auditorium Performation, Sweelincklaan 1 Bilthoven

Prijs

Per losse module €400,-, volledige training €750,- (excl. btw)

Inclusief

Trainingsmateriaal, gebruik van best practices, lunch, haal- en brengservice van en naar station Bilthoven.

Exclusief

Overige maaltijden en reiskosten

Doelgroep

Hoofd zorgadministratie, verantwoordelijk voor het optimaliseren van registratieproces
Medewerkers zorgregistratie, verantwoordelijk voor de registratie conform de handreiking
Zorgregistratie beheerders beheergebruikers die met Notiz hun zorgregistratie in beheren

Algemene voorwaarden

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden training van toepassing.

Bekijk in de video hoe Notiz helpt
PRODUCTVIDEO

Zorgregistratie first time right

‘First time right’ registratie betekent dat de zorgregistratie in één keer aan de bron goed gaat. Registratietool Notiz ondersteunt in ‘First time right’ registratie en helpt daarbij onnodige controles te voorkomen.

https://performation.com/wp-content/uploads/2020/01/Ella-Sijbesma-IMG_4851-BEW.jpg
Ella Sijbesma Business owner

Zorg administratieve processen verbeteren

‘Leer alle tips en tricks over Notiz om zo de zorg administratieve processen te verbeteren en first time right registratie te verhogen. Heeft u vragen over het product Notiz of over deze gebruikerstraining? Neem gerust contact met mij op.’

Schrijf u in voor de Notiz gebruikerstraining