MASTERCLASS CAPACITEITSMANAGMENENT VOOR FINANCIALS

Capaciteit zo efficiënt mogelijk inzetten

Als financial en business controller in ziekenhuizen wil je kort op de bal zitten! Er is een trend naar kortcyclische financiële sturing op kosten zichtbaar. Je wilt zicht op daar waar het geld uitgegeven wordt. Ook wil je een uitspraak kunnen doen in hoeverre het geld goed besteed is. Korter op de bal zitten maakt eventuele kostenoverschrijdingen sneller zichtbaar. Dit wil echter niet zeggen dat deze kostenoverschrijdingen ongerechtvaardigd zijn.

Oplopende toegangstijden kunnen ziekenhuizen ertoe bewegen om meer operatiesessies vrij te geven. Er kunnen meer spreekuren gedraaid worden om een productieachterstand dicht te lopen. Ofwel, in het primaire proces worden goed onderbouwde beslissingen genomen over de inzet van capaciteit. De financiële consequenties van deze besluitvorming worden pas zichtbaar als de capaciteit, en daarmee het geld, al is uitgegeven.

Met de driedaagse masterclass biedt Performation HOTflo een opleiding aan voor financials om kennis te maken met de algemene basisprincipes van operations strategy, integrale logistiek en specifiek capaciteitsmanagement in ziekenhuizen. Dit biedt inzicht in hoe capaciteitsmanagement de verkoop-, begrotings- en controlcyclus kan versterken. Dit inzicht wordt verkregen door inzicht in de relatie tussen DBC productie en capaciteit en door begrip van zorglogistieke principes.

Het is ook mogelijk om de masterclass incompany te verzorgen. Heb je interesse voor de incompany variant en/of is er een andere behoefte, dan bespreken wij dit graag om zo tot een passend voorstel te komen wat aansluit bij de behoefte van je afdeling, ziekenhuis. Neem voor deze en andere vragen contact op met Marije Wouters – Manager Academy.

 

Modules

Dag 1: De essentials van capaciteitsmanagement

Maak kennis met het fundament van integraal capaciteitsmanagement: het besturingsraamwerk in combinatie met het de sturingscyclus. Op basis van praktijkvoorbeelden en interactieve werkvormen ervaar je wat integraal capaciteitsmanagement is en welke rol variabiliteit daarin speelt.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De stuurcyclus van capaciteitsmanagement
 • De capacity management triangle; variabiliteit, capaciteit en servicelevels
 • Variabiliteit en onzekerheid en strategieën voor capaciteit
 • Patiëntenstromen, wachtrijen en het meten van flow, integratie en spanwijdte
 • Toepassing binnen VieCuri; de stuurcyclus van capaciteitsmanagement, status binnen VieCuri en het projectplan BIC

Dag 2: Integratie capaciteit en financiën: de strategische capaciteitsbepaling

Juiste zorg tegen de juiste prijs start bij het maken van de afspraken met de zorgverzekeraar, deze vertalen naar een productiebegroting en een capaciteitsbegroting. In deze module maak je kennis met het maken van een capaciteitsjaarplan en een aantal principes voor het doorrekenen van capaciteiten.

 

De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • Integratie van de financiële en capaciteitsbegroting en het werken met capaciteitsprofielen
 • Inzoomen op de capaciteitsbegroting; uitgangspunten voor het berekenen van een beddenplan en het berekenen van formatie
 • Methoden en technieken om de impact van de OK op de kliniek te beïnvloeden
 • Van een capaciteitsjaarplan naar een masterschedule voor Poli, OK en beddenhuis

Dag 3: Sturing geven aan capaciteit en monitoren van het capaciteitsplan

Echt impact maken we wanneer de plannen en principes in praktijk worden gebracht. In deze module gaan we in op het inrichten van de praktische sturen op capaciteiten.

 

De volgende onderwerpen komen aanbod:

 • Tactisch sturen; het sturen op capaciteitsplannen en servicelevels en de planhorizon
 • Operationeel sturen; het organiseren van inzicht en regelruimte
 • Prestatiemanagement; het formulieren van prestatie-indicatoren op gebied van capaciteitsmanagement en het inrichten van de sturing
 • De toekomst van capaciteitsmanagement
 • Evaluatie capaciteitsmanagement versus financieel management
 • Toepassing binnen de eigen organisatie en (veranderkundige) uitdagingen

Leerdoelen

 • Het besturingsraamwerk en sturingscyclus van integraal capaciteitsmanagement te begrijpen en toe te passen
 • Variatie te herkennen, te beoordelen en weet je methodes hoe je effecten van variabiliteit kan reduceren
 • Een electieve - en acute patiëntenstroom te identificeren en te typeren, ook in relatie tot variabiliteit
 • De effecten van variatie toe te passen en te vertalen naar een integrale capaciteitssturing.
 • De relatie te leggen tussen patiëntgroepen, OK planning, het OK rooster en de instroom in de kliniek
 • Een strategische capaciteitsbepaling te maken rekening houdend met prestatiemaatstaven en capaciteitsparameters als weigeringskans en benuttingspercentage.
 • Te werken met voorspellingen en deze te vertalen naar concrete acties
 • Het effect van (mutaties in) een capaciteitsjaarplanning, spreekuurschema en -raster, OK schema en -raster op het proces te beoordelen

Belangrijke informatie

Doelgroep

Financials, (business) controllers, business partners en managers

Minimaal 1 jaar werkervaring binnen een ziekenhuis

 

Certificaat

Deze masterclass levert de deelnemers een certificaat op

Datum

De masterclass gaat plaatsvinden in september/oktober 2020

Tijd

van 09:30 – 17:00 uur

Locatie

Auditorium Performation HOTflo

Prijs

€3.000,- (excl. btw)

Algemene voorwaarden

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden training van toepassing.

Schrijf u nu in

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/IMG_5031-BEW-72dpi.jpg
Marije Wouters Manager Academy

Meer weten of vragen over deze Masterclass?