Artikel 1. Inschrijven

Inschrijving voor opleiding geschiedt door je in te schrijven via onze website www.performation.com. Zodra het maximum aantal inschrijvingen voor een groep is bereikt, wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Er worden in principe geen extra groepen samengesteld.

Artikel 2. Prijzen

De prijzen die vermeld staan op de website gelden per deelnemer en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Bij de prijs zijn het lesmateriaal, koffie, thee en lunch inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Studiemateriaal

Tenzij anders aangegeven wordt het studiemateriaal digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 4. Annulering

De deelnemer of diens organisatie heeft het recht om de inschrijving te annuleren. Annuleren kan alleen per e-mail en geschiedt onder de navolgende voorwaarden:

  • Bij annulering tot vier weken (28 dagen) vóór aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld.
  • Bij annulering daarna worden de volledige kosten in rekening gebracht. U bent in de mogelijkheid om uzelf door een andere deelnemer te laten vervangen.

Performation heeft het recht om bij een te gering aantal inschrijvingen een opleiding uit te stellen of te annuleren. In dat geval zal, indien mogelijk, een passend alternatief worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is, wordt het volledige deelnemersgeld terugbetaald.

Artikel 5. Facturering

Voor aanvang van de opleiding ontvangt de deelnemer de factuur op het op het inschrijfformulier vermelde factuuradres. De factuur dient binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Performation HOTflo is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met een opleiding.

Artikel 7. Klachten

Klachten met betrekking tot opleidingen, kunnen alleen door de deelnemer(s) schriftelijk worden ingediend bij Performation HOTflo. Dergelijke correspondentie kan men richten aan: Performation HOTflo, t.a.v. Manager Academy,  Sweelincklaan 1, 3723 JA Bilthoven of academy@performation.com.

Artikel 8. Recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands Recht.

Artikel 9. Voorbehoud

Alle informatie op onze website www.performation.com is onder voorbehoud van wijzigingen in het opleidingsprogramma, prijs, data en locatiewijzigingen.