Omzet & markt

De financiële risico’s aan de omzetkant zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Verzekeraars schuiven steeds meer risico af op het ziekenhuis en sturen vanuit maatschappelijke druk op doelmatigere zorgverlening. Samen met de verdere specialisatie in ziekenhuizen zal de omzet eerder een dalende, dan een stijgende trend laten zien. Het is niet eenvoudig om elk jaar weer een eerlijke vergoeding voor de geleverde zorg te ontvangen. Wij ondersteunen u hier graag bij. Wij geloven dat onze datagedreven werkwijze dé sleutel is om goed uw productie te sturen en de beste uitkomsten te realiseren in de onderhandelingen met verzekeraars.

Producten

Binnen de oplossing 'Omzet & markt' bieden wij kwantitatieve inzichten en (dagelijkse) ondersteuning die u nodig heeft om in deze veranderende markt toch volledig in control te blijven over uw inkomsten en daarmee uw financiële positie.