Masterclass

Grip op financiën door integraal capaciteitsmanagement

Als ziekenhuis beweeg je binnen het publieke domein. Dit betekent het managen van verschillende (en soms ogenschijnlijk botsende) verwachtingen van verschillende partijen: het leveren van toegankelijke zorg van hoge kwaliteit, dat je de kosten zo laag mogelijk houdt mét een hoge mate van doelmatigheid. Daarbij hoort natuurlijk ook een prettig werkklimaat en de toepassing van de meest recente medische techniek. Dit vraagt om flink balanceren.

Het balanceren hiervan is al moeilijk genoeg. Daar komt bij: een groeiende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt en druk om financieel zo efficiënt en doelmatig mogelijk te zijn. Zo wordt balanceren al snel koorddansen.

Hoe ga je hiermee om?

Al deze voorwaarden, verwachtingen en doelen vragen op een optimale inzet van zowel je beschikbare capaciteit als financiële middelen. Een optimale samenwerking binnen jouw ziekenhuis is cruciaal om strategisch uitvoerbare jaarplannen te realiseren, dit betekent het verbinden van capaciteit en financiën. Hierdoor is het mogelijk om jouw strategische doelen op bovengenoemde te realiseren.

In 3 dagen naar een gedragen plan

Tijdens deze masterclass bewegen we in 3 dagen tijd richting een verbinding van deze gebieden met een strategisch, gedragen plan als resultaat. Na de masterclass:

✔️ Verstaan capaciteit en financiën elkaars taal en de verschillen daarin.
✔️ Snap je hoe je door middel van capaciteitssturing grip houdt op je financiën.
✔️ Weet je hoe je dit doet in een tijden van transitie naar waarde gedreven zorg en arbeidsmarktkrapte.
✔️ Ben je bekend met de processen die daaraan ten grondslag liggen.
✔️ Hebben jij en je collega’s een gezamenlijke ambitie geformuleerd voor de samenwerking.

Wil jij ook aan de slag?

Stuur dan een e-mail naar k.vanaernsbergen@performation.com. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.