Verkoop, planning & control

Patiëntenstromen in kaart

Inzicht in aantrekkingskracht

Marktanalyse

Grip op de herkomst van patiënten is essentieel voor strategische beslissingen zoals de samenstelling van het aangeboden zorgportfolio en meerjarenafspraken met zorgverzekeraars. Op postcodeniveau wordt het marktaandeel per specialisme en diagnose na afloop van elk kwartaal ververst. Dit vormt een beeld over het aantal en type patiënten per regio. Ook veranderingen in de regio zijn snel inzichtelijk en ondersteunen gerichte gesprekken met eerstelijns zorgaanbieders. We vullen deze gegevens aan met toekomstinformatie en welke zorg verwacht wordt op basis van reistijd.

Mirjam Peters

Productowner

De voordelen:

  • Meerjarenafspraken maken met zorgverzekeraars
  • Samenstellen van zorgportfolio
  • Voeren van gesprekken met eerstelijns zorgaanbieders
  • Geeft een beeld over het aantal en type patiënten per regio
  • Welke zorg wordt verwacht op basis van reistijd