Performation
Managementinformatie

Wat is de toegevoegde waarde van de zorg die we leveren? In hoeverre is er sprake van ‘onzinnige’ zorg? Wat is de zorgvraag in de regio en hoe kunnen we daarop inspelen? Is de registratie van de patiëntenzorg juist en volledig?

Veel zorginstellingen worstelen met het verkrijgen van geïntegreerde managementinformatie om de vele informatievragen te beantwoorden. Er is een grote samenhang tussen patiëntstromen, drukte op afdelingen, personele indicatoren en financiële informatie die nodig is om een zorginstelling goed te besturen. Het merendeel van de inspanning zit in het verkrijgen van data en informatie, in plaats van in het analyseren en adviseren op basis van die informatie. Met Performation Managementinformatie draaien we dit om: u heeft meer tijd om gedegen analyses uit te voeren en de processen binnen uw organisatie te verbeteren. Zo faciliteren we geïnformeerde besluitvorming.

We brengen zorgvuldig met u de vraag in kaart. Vervolgens gaan we samen op zoek naar de oplossing en maken daarbij gebruik van de relevante onderdelen van Performation Managementinformatie.

Performation Maatwerk Performation Consultancy Performation Suite Performation Datawarehouse

Eenduidige informatie om beslissingen op te baseren

Hoe krijg je die informatie uit alle verschillende systemen? Hoe zorg je voor eenduidige data? Performation kan de verschillende databronnen voor u verbinden, waardoor iedereen in huis beschikt over dezelfde informatie.

Omdat elke zorginstelling haar eigen cliënten, werkwijzen en specialisaties heeft, werken we altijd intensief samen volgens het principe van co-creatie. Uw strategie en bedrijfsvoering is hierbij het uitgangspunt.

Zo kunt u, op basis van uw eigen, meest recente informatie, goed geïnformeerd besluiten nemen die ten goede komen aan de kwaliteit en duurzaamheid van de door u geboden zorg.

Performation Managementinformatie is beschikbaar als totaalpakket.
U kunt ook kiezen voor één of meer modules. Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem gerust contact met me op.

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager