Performation
Maatwerk

Unieke, op maat gemaakte oplossingen voor de informatievragen die uniek zijn voor een zorginstelling. We zetten hierbij alle kennis en ervaring in die we reeds hebben opgedaan in de zorgsector. Onze consultants gaan met u in gesprek, werken aan de oplossing en zorgen ervoor dat deze in de gewenste vorm toegankelijk is via de Performation Portal.

Performation

Maatwerk

Kubus

Met behulp van maatwerk kubussen kunt u met vertrouwde tools zoals Microsoft Excel snel en volledig analyses maken van alle mogelijk data. Doordat definities opgeslagen zijn in de kubus is er één versie van de waarheid en kijkt iedereen naar dezelfde definities. Kubussen zijn te gebruiken door uw BI afdeling om analyses te maken en vragen vanuit uw ziekenhuis te beantwoorden.

Performation

Maatwerk

Dashboards

Op maat gemaakte dashboards geven een weergave van de KPI's waar u op wilt sturen. U ziet in één oogopslag op welke gebieden het goed gaat en waar bijsturing noodzakelijk is. Samen met u bepalen we de relevante KPI's bij de vraag.

Performation

Maatwerk

Rapportages

Door enerzijds te werken met maatwerk rapportages, gemaakt met professionele tools als SSRS en anderzijds met moderne visualisatie tools als Power BI en Mobile Reports kunnen er op elke laag van de organisatie rapporten worden ontwikkeld.

Performation Maatwerk Performation Consultancy Performation Suite Performation Datawarehouse

Maatwerk voor Cure

De behoefte aan managementinformatie bij ziekenhuizen is voor ongeveer tachtig procent generiek. Hiertoe hebben we de Performation Suite ontwikkeld.

Onze maatwerkoplossing voorziet u van de overige twintig procent informatie. Onze business intelligence consultants verrijken de standaardmodules met de informatie die specifiek is voor uw ziekenhuis en bouwen kubussen, dashboards en rapportages voor de entiteiten die we niet als standaardoplossing aanbieden. Op die manier ondersteunen we u met informatie om goed geïnformeerd beslissingen te nemen.

Maatwerk voor care

Het is voor zorginstellingen in care belangrijker dan ooit om de informatievoorziening op orde te hebben. U moet de juiste informatie hebben om te onderhandelen met gemeenten en zich verantwoorden aan alle belanghebbenden. Bovendien wordt getracht de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen en kan de patiënt dankzij het persoonsgebonden budget zelf kiezen voor een zorgverlener. Voor zorginstellingen is actuele, accurate (stuur)informatie daarom onmisbaar. Onze business intelligence consultants ondersteunen u bij het realiseren van die informatie.

We werken bijvoorbeeld samen met zorginstelling Karakter. We controleren dagelijks hun bronregistratie op juistheid, volledigheid en tijdigheid. Zorginstelling Frion faciliteren we met een datawarehouse en we bouwen – in overleg met de verschillende gebruikers – dashboards met financiële, productie en personeelsinformatie. Bij forensisch psychiatrisch centrum de Kijvelanden ten slotte, hebben we een scorecard gemaakt met de voor hen belangrijkste KPI’s.

Meer informatie?

Wat zijn de informatievragen bij uw zorginstelling?
Neem contact met me op om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Roy Staal
Teamleider Business Intelligence