Controllers en afdelingsmanagers

Kostprijzen van zorgactiviteiten en zorgproducten bepalen

Basis voor benchmarken en businesscases

Kostprijzen

Inzicht in kostprijs van de zorg die uw organisatie levert, is onmisbaar bij de sturing van uw organisatie. ‘Kostprijzen’ stelt uw ziekenhuis in staat processen te optimaliseren, zorgprocessen te verbeteren en daardoor uw kosten te reduceren. De tool maakt inzichtelijk hoeveel geld er is uitgegeven per afdeling en per kostensoort, welke activiteiten er zijn uitgevoerd op die afdeling en wat de relatie is tussen de kosten en activiteiten. Het resultaat hiervan is een integrale kostprijs, aansluitend bij de jaarrekening. Doordat de opbouw van de kostprijs in detail inzichtelijk is, kan deze vervolgens worden gebruikt voor benchmarken, business cases en begroten.  Daarnaast is het kennen van de kostprijs noodzakelijk bij onderhandelingen met verzekeraars.

Holger Wagenaar

Productowner

De voordelen:

  • Eenvoudig waar het kan, gedetailleerd waar het moet
  • Onderhoudsvriendelijk
  • Transparant
  • Rapportages (kostprijs en opbouw van zorgactiviteiten en -producten)
  • Geïntegreerd met Datagateway, Begroten en Benchmark Kosten