Kosten & doelmatigheid

Efficiënter maken van de zorgverlening is van oudsher een belangrijk onderwerp binnen ziekenhuizen. Zo blijft het ziekenhuis toekomstbestendig en financieel gezond. Doelmatigheid van de zorgverlening is tegenwoordig ook een belangrijk onderwerp. Daarmee houden we grip op de totale kosten van de zorg. Binnen deze oplossing identificeren we waar u nog verder kunt verbeteren. We geven aan wat de norm is en op welke punten u buiten deze norm valt. Door samen in gesprek te gaan en de afspraken te monitoren, helpen we u om dit te verzilveren. U krijgt een efficiënter en doelmatiger ziekenhuis dat toekomstbestendig is en voorop loopt in de zorg.

Producten

Om inzicht in de kosten van uw ziekenhuis te krijgen en ondersteuning bij het maken van een begroting, laten we u graag kennis maken met deze producten.