Capaciteitsmanagers en sturend personeel

Real-time integraal inzicht

Voorspellingsmodellen

Kaarten

Met het product ‘Kaarten’ creëert u in een handomdraai uw eigen capaciteitsdashboard met behulp van de stuurkaarten uit de kaartenbibliotheek. Kaarten biedt templates voor onder andere het dagelijks beddenoverleg, de wekelijkse beddencoördinatie, ontslagsturing en de personele inzet. Het is ook mogelijk zelf dashboards te ontwerpen zodat u altijd alle stuurinformatie direct en overzichtelijk beschikbaar heeft. Kaarten biedt het ziekenhuis prognoses tot 14 dagen vooruit en zorgt ervoor dat u tijdig knelpunten signaleert en adequaat bij kunt sturen. Kaarten ondersteunt het ziekenhuis om tactisch en operationeel beter te kunnen sturen en de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten voor zowel bedden, poli, OK en personeel.

Martijn van Eldijk

Productowner

De voordelen:

  • Biedt het ziekenhuis prognoses tot 14 dagen vooruit
  • Creëer uw eigen capaciteitsdashboard
  • Stuurinformatie direct beschikbaar
  • Op tijd knelpunten signaleren
  • Tactisch en operationeel beter sturen
  • Maakt sturing onderdeel van het dagelijks proces