Performation biedt zorgaanbieders slimme oplossingen om grip te krijgen op processen en werkt zodoende dagelijks met (vertrouwelijke) informatie, zoals ziekenhuisgegevens en persoonsgegevens. Performation gebruikt een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) om veilige verwerking van deze gegevens te borgen. Een externe auditor stelde vast dat dit ISMS nog steeds voldoet aan de eisen van ISO 27001 en NEN 7510. 

 

Performation vindt de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie waarmee het bedrijf werkt belangrijk. Daarom heeft ze een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) geïmplementeerd om deze zaken te borgen. Dit ISMS is een gedocumenteerd verbeterproces dat Performation jaarlijks door een externe partij laat auditen. Dit met als doel onafhankelijk vast te laten stellen dat de informatiebeveiliging door Performation adequaat beheerst wordt.

Continuering certificeringen ISO 27001 en NEN 7510

Een auditor van BSI heeft recentelijk geconstateerd dat het ISMS van Performation nog steeds voldoet aan de eisen van ISO 27001 en NEN 7510. Dit is een bevestiging van de geldigheid van de certificaten van Performation. 

De internationale norm ISO 27001 beschrijft hoe organisaties procesmatig met het beveiligen van informatie om kunnen gaan. Daarbij is het doel om vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. De Nederlandse norm NEN 7510 biedt een maatstaf voor veilige omgang met informatie in de gezondheidszorg.

Controle audit

Na de succesvolle verlenging van de ISO27001 en NEN7510 certificeringen in 2020, heeft er dit jaar een controle audit op het ISMS van Performation plaatsgevonden. Dit jaar voerde de externe auditor de audit remote uit, vanwege de coronamaatregelen.

Tijdens de controle audit werd bewijs verzameld dat het ISMS van Performation blijvend voldoet aan eisen van de normen ISO27001 als NEN7510. Hiertoe werden de vereisten uit de normen met de documentatie uit het ISMS vergeleken op verschillende onderdelen van de scope van het ISMS van Performation. Ook werd de geschiktheid van het ISMS beoordeeld om te voldoen aan relevante wettelijke, regelgevende en contractuele vereisten en doelstellingen van Performation. In de controle audit is geconstateerd dat het ISMS van Performation voldoet.

https://performation.com/wp-content/uploads/2021/03/Maarten-vd-Wilt-250x250-1.jpg
Maarten van der Wilt Business area manager

We gaan secuur met vertrouwen om

“Als Performation werken we met vertrouwelijke gegevens. Onze opdrachtgevers stellen hiermee een groot vertrouwen in ons. Met deze certificering tonen we objectief aan dat wij uitermate secuur en op een goede wijze met dit vertrouwen omgaan. Het is dan ook mooi om te zien dat iedereen zich hier zo voor inzet en dat dit resulteert in een audit met (bijna) geen bevindingen.”
https://performation.com/wp-content/uploads/2020/04/Certificaten.jpg
Chantal van der Weij Security officer

Vragen?

Heb je hierover aanvullende vragen of over de certificeringen? Ik beantwoord deze vragen graag. Neem contact met mij op via c.vanderweij@performation.com.