Hoe maak ik de
juiste keuzes in
ons zorgportfolio?

Als bestuurder neemt u beslissingen op basis van management- en stuurinformatie. De enige zekerheid in de zorg is dat zij permanent zal blijven veranderen. Het is daarom van groot belang dat uw systemen die de data en analyses leveren altijd up-to-date zijn en klaar voor de toekomst. De informatie die u krijgt is enkel en alleen bruikbaar wanneer deze eenduidig en juist is, wanneer er transparantie is en er door iedereen gepraat wordt over dezelfde cijfers. Bovendien moet de belangrijkste informatie direct inzichtelijk en duidelijk zijn.

U wilt geen data, maar informatie die leidt tot kennis. Wanneer kennis wijsheid wordt, is de managementinformatiestroom rond en bent u in de positie om goed geïnformeerd besluiten te nemen. Performation is op dit gebied al twintig jaar een partner voor de zorgsector.

Focus op kwaliteit van zorg leidt tot een reductie van de zorgkosten

Johannes Govaert promoveerde op 6 april aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar de relatie tussen kwaliteit en kosten van zorg aan Nederlandse darmkankerpatiënten. Een combinatie van de data van Performation, DICA en dertig Nederlandse ziekenhuizen leidde tot de Dutch Value-based Healthcare study. Govaert concludeert dat de kosten van medische zorg onherroepelijk verbonden zijn aan behaalde uitkomsten. Sterker nog: waar ziekenhuizen focussen op kwaliteit, worden kosten bespaard.

Lees verder

Leren van de Schotten: gedreven door kwaliteit van zorg

Als je als overheid naar manieren zoekt om de kosten voor de gezondheidszorg in de hand te houden, kun je dat doen vanuit een financieel perspectief. Maar je kunt ook uitgaan van kwaliteit: goede of misschien wel de beste zorg leveren tegen een kosteneffectief plaatje. Zeker wanneer je beschikt over een enorme hoeveelheid Real-world data, zoals Health Board NHS Lothian in Schotland met Edinburgh als hoofdstad. Data waarmee je tot op patiëntniveau kunt focussen op kwaliteit van zorg. Wat kunnen we daar in Nederland van leren?

Lees verder

Lancering NKR Online

Op 19 januari werd NKR Online gelanceerd tijdens het Performation event 2017. Een database met betrouwbare, objectieve gegevens over incidentie, behandeling en overleving van 2,3 miljoen kankerpatiënten in Nederland. NKR Online wordt beheerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en is tot stand gekomen door gegevens van NKR en Performation te combineren.

Lees verder

Portfolioanalyse en
strategievorming:
kiezen of delen

Sinds de invoering van de integrale tarieven in de zorg is een constructieve samenwerking met de medisch specialisten geen facultatieve optie meer. Het bij de zorgverzekeraars gedeclareerde geld moet gezamenlijk verdeeld worden . Transparantie en praten over dezelfde cijfers liggen ten grondslag aan het maken van heldere afspraken met elkaar.

Afspraken over kwaliteit van zorg, over begrotingen en plafondafspraken, over investeringen en portfoliokeuzes. Performation ondersteunt u met eenvoudig inzichtelijke, eenduidige informatie zodat u goed geïnformeerd het gesprek met elkaar aan kunt gaan. Lees meer over ons portfolio.

Met een tool als Dimenzion kunnen wij een brug slaan tussen artsen en directie

Joost Heikens

Joost Heikens

chirurg-oncoloog en vicevoorzitter MSB Ziekenhuis Rivierenland

Wilt u een afspraak maken
voor een kennismakingsgesprek?

Neem gerust contact met me op!

Sanne Sadée-Gorissen
Cliëntmanager