Als ziekenhuis acteer je in het publieke domein. Dat betekent dat veel partijen verwachtingen van je hebben. Patiënten en overheden verwachten een goede toegankelijkheid en uitstekende kwaliteit van zorg. Diezelfde overheid en verzekeraars verwachten zo laag mogelijke kosten en de daarbij behorende doelmatigheid. Zorgprofessionals verwachten een prettig werkklimaat en samen met de patiënten verwachten zij dat de laatste stand van de medische techniek wordt toegepast.

 

Het vraagt een flinke balanceeract om:
✔️ toegankelijk te zijn voor je patiënten,
✔️ de beste kwaliteit van zorg te leveren;
✔️ een prettig werkklimaat te bieden voor medewerkers en
✔️ een gezond financieel resultaat op te leveren.

Om anders te gaan werken staan ziekenhuizen de komende jaren voor de uitdaging om productie, capaciteit en financiën niet los van elkaar te zien, maar juist met elkaar te verbinden. De verwachte zorgproductie en daaraan gerelateerde omzet van een ziekenhuis heeft direct invloed op de benodigde capaciteit. De benodigde capaciteit heeft vervolgens weer direct invloed op de financiële middelen.

Bij Performation doen we dit aan de hand van het concept JuisteZorgSturing. JuisteZorgSturing helpt bij deze balanceeract. Om aan bovenstaande verwachtingen te voldoen, dien je als zorginstelling te weten wélke zorg je in wélke omvang wilt bieden. Dit proces gaat in zeven stapppen. Ik neem je in deze blog mee in de eerste drie stappen. De laatste vier lees je in een volgend blog.

1. Strategische positionering

Middels de eerste stap van Juiste ZorgSturing investeer je op basis van de strategische positionering van het ziekenhuis.
Daar neem je een drietal aspecten in mee:

1. kaders vanuit de strategie,
2. de demografische ontwikkelingen en
3. de beschikbare capaciteiten.

Zeker deze laatste is in de huidige arbeidsmarktkrapte belangrijk. Binnen deze kaders krijgen de technologische ontwikkelingen binnen een vakgroep en de doelmatigheid waar deze naar streeft een plek.
Samen leidt dit tot een beleidsrijke productiebegroting. Een begroting waarin zowel de productie op patiëntenstroom niveau als de prestatienormen waartegen deze zorg geboden wordt zijn opgenomen. Of je nu klassiek begroot of werkt met een rolling forecast, in beide gevallen geef je bovenstaande ontwikkelingen een plek.

2. De capaciteitsbegroting

De tweede stap van Juiste ZorgSturing kan nu gezet worden. De beleidsrijke productiebegroting vormt de basis voor de capaciteitsbegroting én de daaraan gekoppelde formatie. De combinatie van de type zorg, de omvang waarin je deze wilt leveren en de prestatienormen maken de capaciteitsbegroting.
Deze begroting bevat het benodigde aantal spreekuren op de poli, de benodigde sessies op de diagnostiek en OK en het aantal bedden in de kliniek voor een ziekenhuis. Voor de care bestaat deze capaciteitsbegroting uit ambulante en intramurale capaciteiten. In de toepassing van Juiste ZorgSturing bekijk je deze ‘capaciteitstypen’ niet los van elkaar, maar juist vanuit een integraal perspectief: het zorgpad dat de patiënt doorloopt. Patiëntenstromen die samen komen op bijvoorbeeld een klinische afdeling vragen een andere omvang van diezelfde kliniek dan wanneer zij los van elkaar zijn georganiseerd. De capaciteitsbegroting is het resultaat van verschillende componenten:
✔️ omvang van de zorg
✔️ de prestatienormen waartegen deze geleverd wordt
✔️ de wijze waarop de zorg is georganiseerd

De benodigde formatie is een resultaat van de capaciteitsbegroting. Juiste ZorgSturing verbindt iedere capaciteit aan formatieprofielen (rekening houdend met diensten) waardoor een formatiebegroting ontstaat. Dit geldt zowel voor de formatie medische staf, als het overige zorgpersoneel.

Verschillende haalbaarheidschecks vinden nu plaats. Beschikt de instelling over de benodigde capaciteiten om de voorgenomen zorg te leveren? En spannender nog: is er voldoende personeel (medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals) om de capaciteiten te bemannen? Zo niet, waar zitten de gaps? Tegelijkertijd maakt de instelling de financiële balans op. De afspraken met de verzekeraars en andere betalende partijen worden afgezet tegen de personeelskostenpost, waarmee je de kostenbegroting opmaakt.
Deze puzzel op voorhand leggen voorkomt veel gedoe en verspilling achteraf. Een disbalans tussen capaciteiten veroorzaakt namelijk in een later stadium bottlenecks voor de patiënten of hollen en stilstaan bij de teams, waardoor productiedoelstellingen niet gehaald worden en daarmee ook de financiële doelstellingen onder druk komen te staan.

3. Los je bottlenecks op

Juist door deze check te doen ontstaat de mogelijkheid om een gericht investeringsprogramma op te zetten, om aanpassingen aan de productiedoelstellingen te voorkomen. Dit verbeterprogramma vormt de derde stap van Juiste ZorgSturing. Bottlenecks zijn geïdentificeerd; dat betekent dat gericht verbetering kan plaatsvinden om deze op te heffen. Een veel voorkomende voorbeeld is het reduceren van de variabiliteit in uitstroomprofielen van bijvoorbeeld de OK naar de kliniek.

Benieuwd naar de laatste vier stappen? Je kunt deze hier lezen.
https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/Auke-Speet-IMG_4730-BEW.jpg
Auke Speet Business lead Capaciteit
Wil je meer weten over Juiste ZorgSturing of over hoe je de strategische doelen van jouw zorginstelling kunt behalen? Neem dan contact met me op.

Wil jij advies?

Onze adviseurs denken graag met je mee. Vraag daarom vrijblijvend een adviesgesprek aan. Vul je gegevens in en wij nemen binnenkort contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.