In de vorige blog, hebben we de eerste drie stappen doorlopen, die ertoe leiden dat je als ziekenhuis niet alleen zorg van goede kwaliteit levert, een goede werkgever bent en toegankelijk bent voor patiënten, maar ook financieel gezond bent en blijft. In deze blog nemen we je mee in de volgende en laatste vier stappen.

 

4. Uitgifte van je capaciteit

Het vervolg van Juiste ZorgSturing vindt plaats in het Hospital control center. De capaciteit uitgifte vindt plaats op basis van de productiedoelstelling in het jaarplan. Wanneer gaandeweg afwijkingen ontstaan, kan worden bijgesteld. Juiste ZorgSturing gaat daarbij uit van twee basisscenario’s om te ondersteunen in de uiteindelijke keuze voor de manier van bijsturen:
✔️ wat is er nodig aan additionele capaciteiten (en dus kosten) om terug te komen op de eerder gestelde productiedoelstelling?
✔️ wat is de impact van continuering van de huidige productie op het financieel resultaat (inkomsten)?

Feit is dat iedere tactische bijsturing gevolgen heeft voor de kosten als gevolg van hogere of lagere inzet van capaciteiten en of voor de inkomsten wanneer productieplannen worden bijgesteld. De vierde stap van Juiste ZorgSturing geeft inzicht in beide zodat een afweging gemaakt kan worden tussen de eerder benoemde resultaatgebieden (toegankelijkheid, kwaliteit, werkklimaat en financieel resultaat).

5. Operationele planning

Nu is het aan de operatie in het ziekenhuis om haar verantwoordelijkheid in Juiste ZorgSturing te nemen: de daadwerkelijke planning. De planners zijn nu aan zet om capaciteiten, zorgprofessionals en patiënten bij elkaar te brengen op het juiste moment en in de juiste verhouding zodat de zorg daadwerkelijk toegankelijk (weigerkans), doelmatig (benutting) en zonder hollen en stilstaan (werkklimaat) geleverd kan worden. Dit vraagt om heldere kaders. Is het voor de planners helder wat een ‘goede’ planning is en hebben zij zicht op het resultaat in de keten van hun planning?

Net zoals in de tactische bijsturing van de vorige stap, vraagt ook de operationele planning goede monitoring. Juist omdat deze planning door veel medewerkers wordt gedaan verspreid over verschillende teams, is de kans groot dat er disbalans ontstaat, ondanks dat iedereen zich aan de afspraken en doelen houdt. Het Planning control center brengt de verschillende planners en planstromen bij elkaar. Zo worden de daadwerkelijke planning in lijn gebracht met de strategische en tactische doelen zonder de balans tussen patiënt en medewerker aanwezigheid uit het oog te verliezen.

6. Aan de slag met zorg bieden

Het moment van zorg bieden is aangebroken en bijsturing blijft nodig. Ondanks dat de meeste ziekenhuizen in deze fase veel tijd en mankracht investeren is er nog maar beperkt ruimte om zaken te beïnvloeden. Een heldere set aan planregels en leidende principes helpen om ook nu nog keuzes te maken die in lijn zijn met de strategie van het ziekenhuis en voorkomen veel onrust. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het al dan niet gescheiden houden van patiëntenstromen snijdend en beschouwend. Of de situaties waarin een vreemd- of uitligger wel of niet wordt geaccepteerd. Al deze keuzes hebben direct invloed op de kwaliteit van zorg en het werkklimaat van de medewerkers.

7. Reflecteren en leren

De laatste stap van Juiste ZorgSturing maakt het proces rond. Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau ontstaat de mogelijkheid om te reflecteren en te leren. Omdat keuzes zijn gemaakt aan de voorkant, kan worden terug gekeken en ervan geleerd worden. Dit gebeurt vanuit twee perspectieven:
✔️ realisatie ten aanzien van de eigen gestelde doelen
✔️ realisatie ten aanzien van andere zorginstellingen

Hiermee ontstaat enerzijds het beeld of de zorginstelling iedere dag weer een beetje beter wordt en anderzijds hoe het zich verhoudt ten opzichte van andere zorginstellingen.

https://performation.com/wp-content/uploads/2019/07/Auke-Speet-IMG_4730-BEW.jpg
Auke Speet Business lead Capaciteit
Wil je meer weten over Juiste ZorgSturing of hoe de Capaciteitssoftware van Performation jouw doelen ondersteunt? Neem dan contact met me op.

Wil jij advies?

Onze adviseurs denken graag met je mee. Vraag daarom vrijblijvend een adviesgesprek aan. Vul je gegevens in en wij nemen binnenkort contact op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.