Performation heeft een onafhankelijke auditor de opdracht gegeven om te rapporteren over de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen van Notiz en OHW Grouper. We zijn trots te kunnen melden dat het resultaat van deze audits positief is en dat de auditor een ISAE 3402 Type II verklaring heeft afgegeven.

 

De auditor heeft geconcludeerd dat de beschrijving van het systeem getrouw is weergegeven, dat de interne beheersmaatregelen op afdoende wijze zijn opgezet en dat er een redelijke mate van zekerheid is dat getoetste interne beheersdoelstellingen zijn bereikt.

De volledige verklaring van de auditor, de getoetste maatregelen en het resultaat zijn weergegeven in een rapportage. Daarin is ook een beschrijving gegeven van de organisatie en de algemene beheersomgeving. Gebruikers van Notiz en/of OHW Grouper kunnen de rapportages opvragen bij Ryanne Altenburg (Product owner Notiz).

ISAE 3402

Om de kwaliteit van oplossingen te waarborgen, vindt Performation het van belang om deze te laten controleren door een onafhankelijke auditor. Zodra processen invloed kunnen hebben op de jaarrekening, is het noodzakelijk om aan te tonen dat de leverancier (Performation in dit geval) voldoet aan bepaalde internationale standaarden. Eén daarvan is ISAE 3402 Type II en heeft betrekking op de opzet, het bestaan en de werking van beheersmaatregelen.

Type II

Een Type I rapportage rapporteert over de opzet en het bestaan van interne beheersing en geeft aan of de beschreven beheersdoelstellingen een getrouwe weergave zijn van de aspecten die van belang zijn voor de financiële verantwoording en de verslaggeving voor klanten. Het is een momentopname en beschrijft de opzet en het bestaan van de controlemaatregelen op een bepaald moment.

Voor een Type II rapportage worden in principe dezelfde maatregelen getest, maar naast de opzet en het bestaan van de maatregelen, dient ook de werking van de maatregelen gedurende een periode van minimaal zes maanden aangetoond te worden.

Verklaring

In tegenstelling tot een ISO-certificering is ISAE 3402 geen certificaat; het is een onafhankelijke verklaring van een auditor over de mate van beheersing van Performation van de kernprocessen die van belang zijn voor klanten. De rapportage die door klanten kan worden opgevraagd verschaft transparantie en door beoordeling van een onafhankelijke auditor ontstaat een eerlijk beeld van de beheersing van de organisatie.