Bestuurders, financials en AO/IC

Effectieve interne en externe verantwoording

Grip op registratierisico's

Horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen en transparantie, door zich te richten op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Enerzijds gaat dit over correct registreren en declareren, anderzijds over gepast gebruik van zorg. De NFU, NVZ en ZN streven er naar dat per 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s ingericht is op Horizontaal Toezicht en daarmee het Control Framework Horizontaal Toezicht hebben ingericht in de organisatie. Onze ervaren consultants adviseren u bij de uitvoering van de verschillende implementatiefases (A t/m E) van Horizontaal Toezicht. Daarbij gebruiken we onze ICT-tooling om u te ondersteunen bij het invullen van het Instapmodel en het Control Framework (Horizontaal Toezicht module). Om de risico’s in de laatste fase van HT (fase D & E) te kunnen beheersen kunt u gebruik maken van de dagelijkse controleregels en het Registratie Kwaliteit Dashboard

Ryanne Altenburg

Productowner

De voordelen:

  • Ondersteuning in Horizontaal Toezicht-traject
  • Identificeren registratierisico's
  • Vertaling van risico's in beheersmaatregelen
  • Actieve monitoring registratiekwaliteit
  • Inzet van ervaren Horizontaal Toezicht-consultants