Bestuurders, financials en AO/IC

Effectieve interne en externe verantwoording

Grip op registratierisico's

Horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen en transparantie, door zich te richten op de rechtmatigheid van de zorguitgaven (correct registreren en declareren/gepast gebruik van zorg). De doelstelling is dat in 2020 80% van de ziekenhuizen en UMC’s het Control Framework Horizontaal Toezicht moeten hebben ingericht in de organisatie. Onze ervaren consultants adviseren u bij fase A t/m E van Horizontaal Toezicht. Daarbij gebruiken we onze ICT-tooling om u te ondersteunen bij het invullen van het Instapmodel en het Control Framework (Horizontaal Toezicht module). Als beheersmaatregel in fase D/E kunt u gebruik maken van de dagelijkse controleregels en het Registratie Kwaliteit Dashboard.

Ryanne Altenburg

Productowner

De voordelen:

  • Ondersteuning in Horizontaal Toezicht-traject
  • Identificeren registratierisico's
  • Vertaling van risico's in beheersmaatregelen
  • Actieve monitoring registratiekwaliteit
  • Inzet van ervaren Horizontaal Toezicht-consultants